ROUNDUP: Digitalisering skaper vekst og arbeidsplasser, oppskrytt eller fakta?


Vi hører ofte at digitalisering fører til tapte arbeidsplasser, men det er nok en feiltolkning viser studier fra Strategy& og PWC og Teknisk Ukeblad (TU).

Her er en roundup fra tre forskjellige kilder.

Først ute er  Digitization for economic growth and job creation: Regional and industry perspectives avRoman Friedrich, Bahjat El-Darwiche, Milind Singh, og Alex Koster

Ved å lage digitale markeder og øke digitalisering kan gi betydelige økonomiske fordeler og føre til betydelige sosiale ytelser til samfunn og lokalsamfunn. Digitalisering har potensial til å øke produktiviteten, skape nye arbeidsplasser, og forbedre livskvaliteten for samfunnet for øvrig. Eksempelvis dersom fremvoksende markeder kunne doble Digitalisering Index score for sin fattigste innbyggere i løpet av de neste ti årene, vil resultatet bli en global $ 4,4 billioner gevinst i nominelt BNP, en ekstra $ 930 000 000 000 i den kumulative husholdningsinntekt for de fattigste, og 64 millioner nye arbeidsplasser for dagens sosialt og økonomisk mest marginale grupper. Dette vil kunne gi muligheten til 580 million mennesker til å klatre over fattigdoms linje. Full rapport finner du her.

Studier her i Norge viser også scenarioer som kan støtte påstanden om digitalisering og vekst. Teknisk Ukeblad har artikkelen Den offentlige digitaliseringen går ikke helt på skinner.

Bjørn Eirik Loftås skrev dette den 4.juni 2014:

I rapporten "IT i praksis", som er utført av Den Norske Dataforeningen og Rambøll Management Consulting, kommer det fram at digitaliseringsprosessen langt fra kan kalles å være i rute. Her kommer det blant annet fram at hele 26 prosent av de offentlige virksomhetene ikke vet om de vil nå målet som er satt for 2014. I fjor var dette tallet 10 prosent.

Når det gjelder målet for 2015 var 11 prosent usikre på om de ville nå målene i fjor, mens hele 27 prosent er usikre i år.

Tallene viser videre at kun 1/4 av virksomhetene trolig vil nå regjeringens mål for 2014, og 1/3 vil nå målene for 2015.

Espen Zachariassen som også jobber for Teknisk Ukeblad skrev samme dagen om Kontraktene renner inn for IT-Norge, men næringen mangler 20.000 hoder.

Overraskende økning i omsetningen på IT-tjenester skaper hodebry for bransjen. Zachariassen skrev dette den 4.juni 2014.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en vekst på 16 prosent for IT-tjenester i første kvartal 2014 sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlet hadde IKT-næringen en vekst på drøyt ni prosent.

- Våre antakelser før året startet lå på en omsetningvekst i næringen på cirka fire prosent i 2014. At vi får slike tall i første kvartal er overraskende. Dette viser at næringen har stor aktivitet, sier direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Han mener at mye av veksten kan tilskrives offentlig sektor.

– Vi har mange store prosjekter gående, spesielt i helsesektoren, men også store digitaliseringsprosjekter i mange kommuner og andre offentlige etater. Så det er ingen tvil om at det er mye å gjøre for konsulentene våre, skriver Syversen i en pressemelding.

Medaljens bakside er at tilgang på riktig kompetanse blitt en stor utfordring for IT-bedriftene.

IKT Norge anslår at det er rundt 20.000 ubesatte stillinger innen ulike IKT-***.

– En studie som er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen viser at til tross for høy arbeidsledighet er mangel på ikt-ferdigheter økende i alle sektorer. Misforholdet mellom tilgjengelige ferdigheter og behov i arbeidsmarkedet er en bekymring i alle medlemsstatene, sier direktøren.

Han peker på at Norge har en sterkere økonomi enn ellers i Europa.

– Men omstilling og effektivisering er i all hovedsak knyttet til teknologi, så vi er også sårbare for denne utfordringen, sier Syversen.

Etterspørselen etter IKT-hoder øker med rundt fire prosent i året.

Innen 2015 er ledige stillinger av denne typen i Europa forventet å nærme seg 500.000.

Ifølge IKT-Norge kommer mange til å forbli ubesatte med mindre man klarer å trekke unge mennesker inn i teknologiutdanninger eller omskolere andre grupper.

 

Du lærer i ditt eget tempo hvor enn du befinner deg i. Du trenger kun internett tilkobling, pc og viljen til å lære mer 🙂 Stay updated!

Inviter venner, kollegaer og bekjente til å benytte Microsoft Virtual Academy.

Microsoft Virtual Academy (MVA) tilbyr online opplæring med hundrevis av kurs for å hjelpe utviklere, kunnskapsrike IT-profesjonelle og elevene lære om den nyeste teknologien, bygge sine ferdigheter, og fremme sin karriere. MVA er gratis, og hele tjenesten driftes Windows Azure.

 


  

 


Kilder:

Strategy&

http://bit.ly/1qKgA78

Teknisk Ukeblad;

http://bit.ly/1uGtCV0

http://bit.ly/1xysi2o


Comments (1)

  1. Anonymous says:

    thanks

Skip to main content