To billetter til TechEd Europe 2014 – bli med i konkurransen! #TEE14


I forbindelse med TechEd Europe 2014 arrangerer vi en konkurranse hvor du kan vinne billetter til TechEd Europe 2014!!!

 

To vinnere kåres, en TechEd billett hver.

 

Hva må jeg gjøre?

 

Alt du trenger er å oppnå 200 poeng for å være med på trekningen! Ta online kurs på Microsft Virtual Academy (MVA) blant disse temaene. Sammensettingen velger du fritt og du fullfører kursene i ditt eget tempo.

 

Vi starter konkurransen den 9.juli.2014 og kjører til 14.september.2014. Hver TechEd Europe billett (Standard full Conference )har en verdi av 1,995EUR, tilsvarende 16,853 NOK. Å få vært med på TechEd arrangementet kan gi deg et verdifullt utbytte, både for din professionelle og personlige utvikling. 

 

IT bransjen er i en rask endring!

 

LEARN and WIN!

 

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

a-jujave@microsoft.com 

 

TechEd Europe 2014 Konkurransebetingelser 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over [18 år] for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet. Deltakere er pliktig til å informere sin arbeidsgiver (statlig/privat sektor) om premien hvis dette er en informasjon som kan påvirke arbeidsgiveren på noen måte.


2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 9.juli.2014 og slutter den 14.september.2014 .Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.
4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag

6. For å være berettiget til å vinne premien(e), må deltakerne oppnå 200 poeng ved å ta MVA kurs om windows Server, System Center, Windows Azure og Windows 8. Da blir man kvalifisert til trekningen om premien.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne


9. To vinnerne vil bli funnet ved trekning fra listen over deltakerne som har kvalifisert seg til konkurransen gitt at de har utført kravet for kvalifiseringen. En TechEd billett standard Conference hver.
 
Premien
10. Premien vil bestå av 2stk TechEd Europe 2014 billetter, kun en billett til hver av  to vinnere som blir trukket  til en verdi av 1995 euro for Standard full Conference tilsvarende 16,853 NOK pr. billett. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme. Reise, mat, opphold eller noe som helst kostnad premien medfører, må dekkes av vinneren selv. Microsoft dekker kun selve TechEd billetten for en Standard Conference.

11. Microsoft vil per epost og telefon kontakte begge vinnerne  innen to uker etter at vinnerne er funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger

13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinnerne.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  [Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker]  [att. Justine Javelosa/DX NO AMM IT PRO].
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

 

 

Comments (5)

 1. Anonymous says:

  Hei Andreas,
  Beklager sent svar.
  Vi offentliggjorde vinnerne i går gjennom bloggposten:
  http://bit.ly/TEE14NorgetilBarca
  Takk for at du deltok. Vi kommer til å kjøre flere konkurranser fremover:)

 2. Anonymous says:

  Hvem vant?

 3. Anonymous says:

  thank you

 4. Anonymous says:

  30.august – SQL Saturday
  Arrangøren: Pass Community
  Sted: NITH Westerdals
  Kostnad

 5. Anonymous says:

  TechEd Europe 2014 – 28.-31 oktober, 2014 i Barcelona

  I dag er vi ca 325 stykker fra hele landet

Skip to main content