Øk din kompetanse på Microsoft System Center 2012 R2- bli med på webinar!


Denne våren introduserer vi en serie av 8 webinarer som Microsoft Technology User Group (MTUG) community gjennomfører i samarbeid med Microsoft.


Microsoft Technology User Group (MTUG) ble etablert i mars 2010 som en non-profit paraplyorganisasjon for brukergrupper i Norge med fokus på Microsoft-teknologi. Formålet med brukergruppene er kompetanseoverføring og nettverksbygging mellom IT Pro’er. En av de viktigeste aktivitetene i MTUG er fagmøter med foredrag med aktuelle temaer for dagens IT-pro’er og diskuterer typiske problemstillinger og erfaring. Bli medlem og lær mer om MTUG.


Overordnet gjennomgang av System Center produktene (3.april) (level 100)

Denne sesjonen vil gi en introduksjon til System Center porteføljen hvor vi blant annet skal se på bruksområdene for de ulike komponentene i System Center, se på ulike scenarioer for utrulling og vise demo-miljøet som vil brukes for de neste webinarene.

 

Virtual Machine Manager inkl App Controller (SC VMM) (8.april) (level 200)

I denne sesjonen skal vi se på praktisk bruk av Virtual Machine Manager, blant annet:

Hvordan nettverk konfigureres

Hvordan legge til en Hyper-V host

Hvordan Virtual Machine Manager kan integreres med Windows Server Update Services for patching av Hyper-V servere Administrasjon av virtuelle maskiner

 

Configuration Manager inkl End Point Protection (SCCM) (11.april) (level 200)

Vi ser på hvordan du kan komme i gang med neste generasjonsklient styring med Configuration Manager. Vi vil gå innom de ulike funksjonene som utrulling av operativsystem og applikasjoner, selv-betjening, muligheter for å kunne levere antivirus og patche dine klietner.  Vi vil også se på  hvordan styre andre type operativsystem som Mac OSX, Linux og tynnklienter.

 

Introduksjon til skybasert administrasjon med Windows Intune (11.april) (level 200)

Hvordan komme i gang med enhetsadministrasjon av både Windows klienter og mobile enheter.

I denne sesjonen vil vi se på  hva Windows Intune er for noe, hvordan vi kan administrere brukere og enheter via Windows Intune, hva slags funksjonalitet som finnes å hvordan man kan enkelt komme i gang.

 

Operations Manager (SCOM) (15.april) (level 200)

Vi ser på hvordan du kan få proaktiv overvåkning av hele din infrastruktur.  Vi vil gå   nærmere på hvordan vi kan bruke Operations Manager til å overvåke ulike platformer som Exchange, Active Directory samt hvordan vi kan bruke det til å overvåke andre type tjenester som nettverk enheter og 3.parts applikasjoner.

 

Orchestrator (SCORCH) (28.april) (level 200)

I dette webminaret ser vi på hvordan man ved bruk av Orchestrator kan få en standardisert automatiserings platform til din IT infrastruktur. Vi ser på installasjon og hvilke muligheter som ligger i produktet. Bruk av Integration Packs for knyttning til andre produkter samt, "Best Practises" for bruk av Orchestrator i din bedrift for å få en mer effektiv hverdag.

 

Service Manager (SCSM) (5.mai) (level 200)

Service Manager er system center sitt system management løsning for håndtering av prosesser. I dette webminaret ser vi på hvordan vi tilpasser Service Manager  og knytter informasjon fra de andre System Center produktene. Vi ser på prosessene Service Request,Incident,Change og Problem.  Hvordan man effektivt kan bygge opp en informasjonsdatabase med informasjon fra andre infrastruktur tjenester i domenet.  Tilslutt ser vi på hvordan bruk av automatisering av prosessene kan gi en lettere hverdag.


Ta kontakt med Irena Okoren på a-irokor@microsoft.com hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp med å registrere deg. 

 

 Vel møtt!

 

 

 

 

 

 


Comments (1)

  1. Anonymous says:

    thank you

Skip to main content