Hva er nytt i Windows Server 2012 R2


Det kommer masse spennende nyheter i Windows Server 2012 R2 og man kan laste ned og teste ut Preview versjonen her fra

Brad Anderson, VP Program Management Windows Server and System Center Group (WSSC) hos Microsoft har nå kommet langt ut i rekken av blogposter som tar for seg nyheter relatert opp mot relevante bruks senarioer. Blogg serien finner du her 

 

En intro på Windows Server 2012 R2 fra TechEd i New Orleans kan sjekkes ut her og masse andre gode sesjoner fra TechEd 2013 Europe finner du her: 

Hyper-V - What's New in Windows Server 2012 R2
What’s New in Windows Server 2012 R2 Networking
Storage and Availability Improvements in Windows Server 2012 R2
Storage Spaces: What’s New in Windows Server 2012 R2
Continuous Availability: Deploying and Managing Clusters Using Windows Server 2012 R2

Og du kan også få en gratis bok "Introducing Windows Server 2012 R2 Preview Release"av Mitch Tulloch. Den er så klart basert på Preview versjonen så ting kan endre seg til den endelige versjonen, men den gir uansett et godt bilde på hva som kan forventes. Normalt sett vil endringen være forbedringer eller kosmetiske ting i bruker grensesnittet, eller funksjoner som blir lagt til. I noen tilfeller kan ting bli fjernet. 
Boken finner du her

Comments (0)

Skip to main content