Nettverkvirtualisering, NIC teaming, QoS, Hyper-V og System Center


Windows Server 2012 tar virtualisering og nettskyen på alvor. En av de mest betydelige forbedringene på infrastruktur-siden i den nye versjonen er innebygd støtte for NIC teaming.

I dagens datasentre spiller hypervisorene (virtualiseringslaget) en sentral rolle og er selve fundamentet til en privat nettsky. Virtualisering gir oss muligheten til å konsolidere og klynge ressursene sammen for å utnytte maskinvaren og de investeringene som er gjort på en bedre måte enn ved å kjøre 1:1 – hvor man har en dedikert fysisk server til hver applikasjon/serverrolle.

Vi skal ikke bruke altfor lang tid på å dvele rundt ting som er allmenn kjent, men før vi dykker i det tekniske så må man forstå helheten.

Virtuelle maskiner er intet annet enn filer på disk. I større miljøer hvor Failover Cluster er inne i bildet, så må man ha en form for shared storage. Shared storage kan aksesseres via iSCSI protokollen, Fibre Channel eller rett og slett Server Message Block 3.0 (SMB3.0) (jeg har blogget om Hyper-V via SMB tidligere og anbefaler alle som ikke har sett på dette, om å evaluere denne nye løsningen). Så man har alternativer; enten å bruke tradisjonell block-basert lagring via iSCSI og/eller Fibre Channel, eller bruke fil-basert lagring over SMB3.0. Uavhengig av hva man velger, så krever det nok båndbredde sånn at man ikke får en flaskehals. 

Dette leder oss til converged fabric og Software-Defined Datacenter – hvor software-stacken tar seg av all konfigurasjon av tilgjengelighet, redundans, lastbalansering og failover. Om man ønsker å ta i bruk NIC teaming uten System Center som administrasjonslag, så må man *** støv av Powershell-egenskapene.

Dette vil fungere utmerket i et lite miljø, men om man har behov for å implementere nettverksvirtualisering opp i alt dette, så blir det tungt og vanskelig å administrere. Da er det bedre å overlate management-jobben til et management-verktøy, som i dette tilfellet er Virtual Machine Manager. 

Jeg har på oppdrag fra Microsoft skrevet to bloggposter (på Engelsk) som forklarer nettverksvirtualisering med Hyper-V/VMM, og hvordan man implementerer NIC teaming med QoS med VMM.

Network Virtualization Guide with VMM 2012 SP1

Configure NIC teaming and QoS with VMM 2012 SP1

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)