Nettverkvirtualisering, NIC teaming, QoS, Hyper-V og System Center


Windows Server 2012 tar virtualisering og nettskyen på alvor. En av de mest betydelige forbedringene på infrastruktur-siden i den nye versjonen er innebygd støtte for NIC teaming.

I dagens datasentre spiller hypervisorene (virtualiseringslaget) en sentral rolle og er selve fundamentet til en privat nettsky. Virtualisering gir oss muligheten til å konsolidere og klynge ressursene sammen for å utnytte maskinvaren og de investeringene som er gjort på en bedre måte enn ved å kjøre 1:1 – hvor man har en dedikert fysisk server til hver applikasjon/serverrolle.

Vi skal ikke bruke altfor lang tid på å dvele rundt ting som er allmenn kjent, men før vi dykker i det tekniske så må man forstå helheten.

Virtuelle maskiner er intet annet enn filer på disk. I større miljøer hvor Failover Cluster er inne i bildet, så må man ha en form for shared storage. Shared storage kan aksesseres via iSCSI protokollen, Fibre Channel eller rett og slett Server Message Block 3.0 (SMB3.0) (jeg har blogget om Hyper-V via SMB tidligere og anbefaler alle som ikke har sett på dette, om å evaluere denne nye løsningen). Så man har alternativer; enten å bruke tradisjonell block-basert lagring via iSCSI og/eller Fibre Channel, eller bruke fil-basert lagring over SMB3.0. Uavhengig av hva man velger, så krever det nok båndbredde sånn at man ikke får en flaskehals. 

Dette leder oss til converged fabric og Software-Defined Datacenter - hvor software-stacken tar seg av all konfigurasjon av tilgjengelighet, redundans, lastbalansering og failover. Om man ønsker å ta i bruk NIC teaming uten System Center som administrasjonslag, så må man *** støv av Powershell-egenskapene.

Dette vil fungere utmerket i et lite miljø, men om man har behov for å implementere nettverksvirtualisering opp i alt dette, så blir det tungt og vanskelig å administrere. Da er det bedre å overlate management-jobben til et management-verktøy, som i dette tilfellet er Virtual Machine Manager. 

Jeg har på oppdrag fra Microsoft skrevet to bloggposter (på Engelsk) som forklarer nettverksvirtualisering med Hyper-V/VMM, og hvordan man implementerer NIC teaming med QoS med VMM.

Network Virtualization Guide with VMM 2012 SP1

Configure NIC teaming and QoS with VMM 2012 SP1

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Skip to main content