Ny PowerShell modul for Windows Azure Active Directory


En ny versjon av PowerShell-modulen for Windows Azure Active Directory er tilgjengelig. Denne gikk tidligere under navnet Microsoft Online PowerShell-modulen. Alle cmdlets i modulen har order MSOL i seg, og modulene kalles MSOnline og MSOnlineExtended. Versjonsnummeret er fortsatt 1.0.0 som det var for den forrige modulen. Nytt i denne utgaven er støtte for Windows Server 2012; du kan nå installere modulen på Windows Server 2012 og også konfigurere den versjonen av ADFS som følger med Windows Server 2012. Dette betyr at du ikke lenger trenger å kjøre noen registerhack for å sette opp ADFS på WS2010 mot Windows Azure Active Directory. Dokumentasjonen har også blitt oppdatert.


Comments (0)

Skip to main content