Kristian Nese om nye System Center 2012 SP1


Som mange allerede vet ble System Center 2012 SP1 lansert 15. januar i år.

I den sammenheng har vår Microsoft MVP Kristian Nese sammenstilt et sammendrag som illustrerer de viktigste nyhetene bak den nye versjonen.

 

Last ned gratis prøveversjon av  System Center 2012 SP1 her     http://technet.microsoft.com/en-US/evalcenter/hh505660.aspx?ocid=&wt.mc_id=TEC_112_1_3

 

 

 

Her er en oppsummering:

 

Hva er nytt i den siste utgaven av System Center (2012 SP1) mot versjon 2012?

Mye av det som er nytt er basert på de radikale endringene i selve plattformen. Og med plattformen så mener jeg
Windows Server 2012. Komponentene støtter nå Win8 og Win 2012, samt alle er designet
i kontekts av nettskyen. Det er denne versjonen markedet har ventet på, helt
siden vi så de første bitene av den nye Windows-plattformen. Operations Manager
har nå utvidet støtte for applikasjonsovervåkning og er ikke lenger begrenset
til tradisjonelle .NET internett-applikasjoner. I tillegg får man integrert med
en teneste i Windows Azure som lar deg overvåke applikasjoner som er geografisk
distribuert, hvor admin kan se totalbildet fra sitt konsoll. Data Protection
Manager har fått en skikkelig boost når det kommer til ytelse, men det gjelder
alle andre komponenter også som nå utnytter WMF 3.0 i Windows Server 2012.
Configuration Manager har forbedret arkitektur i forhld til multi-tenancy og
man kan endelig rulle ut Win8 i organisasjonen med dette populære verktøyet.
Service Manager inkluderer rammeverk for å håndtere alle prosesser til
infrastruktur som en tjeneste, og integrasjonen med blant annet Operations
Manager vil gi en oversikt over hvilke ressurser som kjører og kosten av dette,
slik at IT og beslutningstakere har kontroll og vet hvor skoen trykker. App Controller
tar nyhetene i Windows Azure i sin favn hvor man nå kan rulle ut virtuelle
maskiner (ikke bare applikasjoner) til Azure, samt mot VMM og en service
provider cloud. Sistnevnte er interessant som da gjør det enklere for hostere i
norge å tilby infrastruktur til sine kunder, der kundene fra før av har System
Center hos seg selv.

Og Orchestrator?

Orchestrator kommer med flere
integrasjonspakker som forenkler arbeidsflyten man ønsker å designe, uavhengig
om det er tredjepart, software eller hardware som involveres. Man får da
ferdigsydde aktiviteter som kan justeres på, for å automatisere prosesser i
datasenteret og infrastrukturen ellers. Virtual Machine Manager som er min
personlige favoritt, støtter nå VMware 5.1 (siste versjon) og spiller en veldig
sentral rolle i datasenteret, siden dette er komponenten for å administrere alt
det fysiske og virtuelle. Dette er administrasjonslaget til Hyper-V og Failover
Clustering i Windows Server 2012 og vil forenkle oppsett av både
nettverksvirtualisering, automatisering og optimalisering av ressursene. Alt
fra ett og samme konsoll. Selv om alle komponentene fortsatt kan brukes
frittstående, så vil man få den helt store effekten av å integrere disse
sammen. Dette gir en synergieffekt som er veldig populær og ettertraktet når
kundene først har fått sett den in real life. Mange har allerede
tredjepartsverktøy som utfører deler av disse funksjonene i
infrastrukturen, men disse fungerer i de fleste tilfeller som frittstående
komponenter uten noen form for integrasjon. System Center kan integreres mot
tredjepart også, så det er alltid en mulighet for å skalere dette, men i en
ideell verden så kjører System Center alle disse funksjonene på egenhånd.
Lisensieringen ble endret i April 2012, hvor man nå får System Center som ett
produkt. Dvs, at alle komponenter følger med. Dette gjør at selve kjøpet blir
dyrere, men totalsummen av komponentene er til en brøkdel sammenlignet med
tidligere.

Er det noen endringer i lisensieringen av disse to versjonene, eller kan man oppgradere vederlagsfritt?

Nei, oppgraderingen til SP1 er vederlagsfritt for de som allerede har System Center 2012 fra før av.

 

For de som ønsker å oppgradere fra versjon 2007 eller 2012 – er det noen spesielle fallgruver man bør være oppmerksom på?

Man må sjekke hver enkelt komponent
og kravene til disse før man igangsetter oppgradering. Det er ingen av disse som
kan oppgraderes på nøyaktig samme måte, pluss det avhenger veldig av hva man
har fra før av og hvordan komponentene er integrert. Når det er sagt, så er det
laget et eget verktøy som kan automatisere dette for deg slik at
oppgraderingene skjer i rett rekkefølge. Virtual Machine Manager 2012 SP1
kjører kun på Windows Server 2012, så her sier det seg selv at en
direkte oppgradering ikke lar seg gjøre. Sjekk dokumentasjonen grundig før man
går i gang.

Hvilke fordeler har man i System Center Virtual Machine Manager mot konkurrerende leverandører og produsenter?

Virtual Machine Manager er det eneste
verktøyet på markedet som støtter de tre store hypervisorne. Dette inkluderer
Vmware via vCenter, og Citrix XenServer. Spesielt integrasjonen med Vmware er
viktig, siden Hyper-V i Windows Server 2012 har blitt en så fullverdig og god
løsning og truer Vmware på alle måter. Dette gjør at overgangen fra vmware til
Hyper-V blir forenklet når man håndterer begge miljøene fra ett og samme
konsoll.

I tillegg har man integrasjon mot
tredjepart både på lagring og nettverk, som hjelper til med å klynge ressursene
i datasentret sammen. Selve skybegrepet i System Center finner man i Virtual
Machine Manager, hvor man legger et abstrakt lag på toppen av det fysiske og
tildeler ressurser og tilganger til brukere og kunder via selvbetjening.
Selvbetjening er en karakteristikk i nettskymodellen og er en gjenganger i alle
komponentene til System Center.

Les hele artikkelen fra ITPR.no her     http://itpro.no/artikkel/17001/bransjeblikk-scvmm-virtual-machine-mgr/

 

 

 

 

Comments (0)

Skip to main content