Hyper-V over SMB (Del 2)


I første artikkel så vi på hvordan man tradisjonelt sett har designet og implementert Hyper-V Cluster basert på Windows Server 2008 R2.

Med Windows Server 2012 kan man velge å fortsette med samme konfigurasjon, ved å utnytte eksisterende SAN (block storage), switcher og infrastruktur i datasenteret, eller man kan dra nytte av SMB-protokollen (file storage) for å oppnå samme grad av ytelse og redundans – eller bedre.

SMB (Server Message Block) opererer på applikasjonslaget i OSI-modellen for å tilby delt tilgang til printere, filer og serielle porter. SMB har vært utbredt i Windows-verdenen i mange år og kom i første versjon som CIFS til Windows NT 4.0, SMB1.0 for Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og 2003 R2, SMB2.0 for Windows Vista SP1 og Windows Server 2008, SMB2.1 for Windows 7 og Windows Server 2008 R2, og SMB3.0 som er versjonen som Windows 8 og Windows Server 2012 vil benytte.

Hva er nytt i SMB3.0 

 • Tilgjengelighet
  • SMB Transparent Failover
  • SMB Witness
  • SMB Multichannel
 • Ytelse
  • SMB Scale-out
  • SMB Direct (SMB over RDMA)
  • SMB Multichannel
  • Directory Leasing
  • BranchCache V2
 • Backup
  • VSS for Remote File Shares
 • Sikkerhet
  • SMB Encryption
 • Management
  • SMB PowerShell
  • Performance Counters
  • Server Manager

Nyhetene I SMB3.0 gjør det mulig å kjøre virtuelle maskiner og SQL databaser fra en nettverksmappe.

Fra før av har man måtte plassere VM-ene på eksempelvis C:\ClusterStorage\Volume1 for at de skal være highly available. Nå kan dette byttes ut med \\filserver\navnpådeltmappe .

Jeg vil introdusere noen av nyhetene i listen over ved å gå igjennom noen eksempler på konfigurasjon i et Hyper-V miljø.

Eksempel 1: Hyper-V Cluster med stand-alone filserver 

 •  Hyper-V nodene er i et cluster og benytter delte mapper på filserver til lagring.
 • Filserveren er stand-alone og benytter Storage Spaces for redundans på disknivå.
 • Fordeler med tilsvarende konfigurasjon:
  •         Fleksibilitet (Migrering, delt lagring)
  •         Forenklet (Delte mapper, tilganger)
  •         Lav kostnad
  •         Lagringen er feiltolerant
  •         VM-ene er highly available

 I eksempelet over så benytter vi Windows Server 2012 både på Hyper-V serverene i clustered og på filserveren. Det er en forutsetning at SMB3.0 protokollen blir benyttet både på server og klientsiden.

Siden man bruker en stand-alone filserver i denne konfigurasjonen, så får man egentlig kun utnyttet SMB Multichannel dersom man har flere tilgjengelige nettverkskort mellom Hyper-V og filserveren. SMB Multichannel øker ytelsen og båndbredden samt tar høyde for feiltoleranse når det er flere tilgjengelige nettverk og nettverkskort. Dette gjør at serverapplikasjoner kan utnytte all tilgjengelig båndbredde og gardere seg mot feil på nettverkskommunikasjonen mot filserveren.

Om man i tillegg har hardware som støtter RDMA, kan SMB Direct gjøres oppmerksom på dette for å operere raskest mulig med veldig lav forsinkelse og lite CPU bruk. For Hyper-V og SQL Server så gjør dette at filserveren yter like raskt – og raskere enn lokale disker.

Eksempel 2: Hyper-V Cluster med File Server Cluster

 • Hyper-V nodene er i et cluster og benytter delte mapper på fil-clusteret til lagring.
 • File Server
  •         I cluster og benytter Storage Spaces

  Fordeler med tilsvarende konfigurasjon:

 •         Fleksibilitet (Migrering, delt lagring)
 •         Forenklet (Delte mapper, tilganger)
 •         Lav kost
 •         Lagringen er feiltolerant
 •         VM-ene er highly available
 •         Filserver-rollen er Continuously Available

I eksempel 2 får man utnyttet flere av funksjonene i SMB3.0 siden man har konfigurert filserverene i et fil-cluster.

Man installerer da en ny rolle i Failover Cluster som heter SMB Scale-Out File Server. Denne rollen vil være aktiv på alle noder i fil-clusteret, samt benytte seg av alle tilgjengelige nettverk og nettverkskort (SMB Multichannel) mellom Hyper-V cluster og fil-cluster. I konfigurasjon av dette så må man ikke spesifisere en IP til cluster-objektet man oppretter, men heller definere subnettet den er tilgjengelig på. Selve mappene som blir delt og brukt til dette formålet, ligger som et lag over CSV2 (Cluster Shared Volume version2), som er en viderutvikling av CSV i Windows Server 2008 R2. De fysiske diskene i konfigurasjonen er tilkoblet via Shared JBOD SAS.

Ved å benytte SMB Scale-Out blir man introdusert for det som heter ‘continuously availability’ siden alle VM-filer vil være tilgjengelig fra alle nodene i fil-clusteret. Dvs at når en node i fil-clusteret feiler, så vil ressursene være tilgjengelig fra en annen node uten at dette resulterer i nedetid for serverapplikasjonen. Dette blir også referert til som SMB Transparent Failover. Også i denne konfigurasjonen kan man utnytte SMB Direct om man har hardware som støtter RDMA.

I neste artikkel skal vi se på hvordan man konfigurerer Hyper-V over SMB i Windows Server 2012.


Comments (0)

Skip to main content