Windows Azure Services kommer til Windows Server – Del 2


I første del av 'Windows Azure Services kommer til Windows Server" gikk jeg igjennom Service Provider Foundation (tilhører SC 2012 SP1) og Windows Azure Services for Windows Server.

Kort oppsummert så er Azure Services avhengig av SPF for å levere skytjenester fra eget datasenter, da SPF åpner for kommunikasjon med webservices og kan i tillegg integreres med eksisterende portal-løsninger.

I del 2 så ser vi nærmere på endringene i Windows Azure generelt, for å få et bedre inntrykk av hva den nye portalen bringer med seg.

Nytt i Windows Azure er at det er åpnet for Infrastructure as a Service (den mest fleksible leveransemodellen i nettskyen) som gjør at du kan utvide eksisterende datasenter til nettskyen.

Microsoft sitt langsiktige mål i forhold til nettskyen er å tilby samme brukeropplevelse - uavhengig om det er lokalt (private cloud) eller i en offentlig nettsky (Public cloud).

Les mer om de tekniske detaljene og hva dette har å si for deg og din bedrift her: http://kristiannese.blogspot.no/2012/07/windows-azure-services-for-windows.html

-Kristian

 


Comments (0)

Skip to main content