Windows Server 2012 – optimalisert for nettskyen del 4


I del 1 av denne artikkel-serien definerte vi hva en nettsky er, og så på et overordnet nivå hvorfor Windows Server 2012 er optimalisert for nettskyen. I del 2 og 3 fortsatte vi med å se på den tekniske siden av dette, ved å se på nyheter rundt standardisering, Server Core og virtualisering. I denne siste delen skal vi se på automatisering og administrasjon av Windows Server 2012.

Automatisering og skalerbar administrasjon

Når man ser på investeringene gjort rundt PowerShell-støtte og Server Core i Windows Server 2012 kan mange begynne å tenke at Microsoft beveger seg bort fra grafiske grensesnitt. Det er godt mulig at Windows Server 2012 er det siste server-operativsystemet med et grafisk grensesnitt, men dette betyr ikke at grafiske grensesnitt er på vei bort. Det betyr at de flyttes fra å kjøre på server-siden til klient-siden. Det er flere årsaker til dette, blant annet at det kreves ressurser for å kjøre en desktop-sesjon med grafiske grensesnitt. Ser man på dette i et større bilde er disse ressursene mye dyrere å kjøre på server-hardware kontra klient-hardware.

En annen, og enda viktigere årsak er skalering. Dagens IT-løsninger blir stadig større i form av flere servere og mer komplekse systemer. Dermed blir automatisering en nøkkel for å kunne drive effektiv drift. Som et enkelt eksempel kan man tenke seg forskjellen på tiden det tar å logge på 10 servere via Remote Desktop for å utføre en endring, kontra tiden det tar når endringen er automatisert.

Microsoft har investert veldig mye i standardisering og støtte for automatisering i Windows Server 2012, noe vi blant annet ser i den enorme PowerShell-støtten. Det er ~2400 PowerShell kommandoer tilgjengelig i Windows Server 2012 når alle roller og features er installert. I tillegg til dette er også PowerShell Remoting aktivert som standard, slik at man som standard kan administrere en server eksternt.

Windows PowerShell har siden Windows 7/Windows Server 2008 R2 vært en integrert komponent i Windows, noe som betyr at neste versjon av PowerShell lanseres som en del av Windows 8/Windows Server 2012. Jeg skrev i 2010 en artikkel som heter «Windows PowerShell – hva det er og hvorfor det er viktig for deg som ITPro», hvor du kan lese mer om historien bak PowerShell og hvilke muligheter det ga i versjon 2.0.

I tillegg til den massive PowerShell-støtten i Windows Server 2012 i form av cmdlets for å administrere roller og features i operativsystemet, er det også kommet endringer og nyheter og PowerShell 3.0:

· PowerShell Workflow – Gir mulighet for å orkestrere aktiviteter som kjører over lengre tid som til sammen kan utføre komplekse oppgaver, som utrulling av en server-applikasjon bestående av flere servere. Workflows har egenskaper som det å kunne kjøre parallelt, det å kunne fortsette etter en feil (for eksempel brudd på nettverksforbindelse) og den kan fortsette etter restart. Detaljert info og linker til mer informasjon til PowerShell Workflow finner du i artikkelen «When Windows PowerShell Met Workflow» på Windows PowerShell Teamet`s blog.

· Forbedret remoting – I PowerShell 2.0 ble PowerShell Remoting introdusert som en skalerbar og brannmur-vennlig funksjon. I versjon 3.0 er den ytterligere forbedret blant annet ved at man nå kan koble seg fra en remoting sesjon, for så å koble til den på nytt enten fra samme maskin eller fra en annen maskin. Dette er funksjonalitet de fleste administratorer er vant til å kunne gjøre fra Remote Desktop-administrasjon.

· Scheduled Jobs – muligheten for å kunne respondere til hendelser eller sette opp PowerShell kommandoer og script til å kjøre på gitte tidspunkt. Scheduled jobs benytter seg av Task Scheduler i Windows, men er også knyttet til Background Jobs-funksjonaliteten i PowerShell slik at man blant annet kan hente resultet fra en schedulert jobb etter den er utført. Vil du vite mer om Scheduled Jobs har jeg skrevet en blog-artikkel om det tilgjengelig her (engelsk).

· Windows PowerShell Web Access – muligheten til å kjøre PowerShell i en nettleser, også tilpasset for mobile enheter. Tenk deg at du sitter i lunsjpausen og får behov for å utføre en oppgave som haster, for eksempel å resette et passord i Active Directory. Du kan da koble deg til PowerShell Web Access fra en mobil enhet og utføre endringen.

· Forbedret Windows PowerShell ISE – mange forbinder PowerShell med kommandolinje-utgaven powershell.exe. Siden PowerShell 2.0 har det eksistert et alternativ som heter Windows PowerShell Integrated Scripting Environment, som har fått veldig mange nye funksjoner i PowerShell 3. Snippets og Intellisense er to eksempler som forenkler bruken av PowerShell vesentlig.

Dette var de største nyhetene i PowerShell 3.0 i et overordnet perspektiv, det fins også en mengde andre nyheter som vi ikke har plass til i denne artikkelen.

Server Manager er en annen komponent som har blitt kraftig forbedret i Windows Server 2012. Server Manager ble introdusert i Windows Server 2008, og fikk muligheten for å benyttes eksternt i Windows Server 2008 R2. Administrasjon av flere servere samtidig er noe som kan gjøres ved hjelp av PowerShell, men som i Windows Server 2012 også er mulig i et grafisk grensesnitt ved at Server Manager støtter flere servere.

Man kan konfigurere grupper av flere servere, og i ett Dashboard få oversikt over status over alle servere per server rolle:

 

image

 

Man kan også installere roller og features på flere servere samtidig, både online servere og mot offline VHD-filer:

clip_image004

 

Ved å installere Remote Server Administration Tools for Windows 8 kan man også benytte Server Manager fra en klient for å administrere en eller flere servere.

 

Oppsummering

I en stadig mer dynamisk IT-verden hvor det er et mål-bilde hvor prosesser skal automatiseres, tjenester enkelt og dynamisk skal kunne skalere ned og opp basert på bruksmønster, og brukere skal kunne benytte seg av selvbetjening er det viktig at man har infrastruktur dette kan bygges på.

 

I denne artikkel-serien har vi sett på hvordan Windows Server 2012 er optimalisert for nettskyen, samt de viktigste tekniske nyhetene som underbygger dette.

 

Man kan på mange måter si at vi med Windows Server 2012 og nettskyen entrer 3. generasjons IT-drift:

1. generasjon: Fysisk – administrasjon av servere

2. generasjon: Virtuell – administrasjon av operativsystem instanser

3. generasjon: Nettsky – administrasjon av tjenester og applikasjoner

 

Jeg vil gjerne avslutte med et sitat fra Windows Server Lead Architect, Jeffrey Snover:

In the past, Windows Server was a great OS for a server and its devices. Windows Server 2012 is a great OS for lots of servers and all the devices connecting them whether they are physical or virtual, on-premise or off-premise.


Comments (0)

Skip to main content