Windows Server 2012 – optimalisert for nettskyen del 3


I del 1 av denne artikkel-serien definerte vi hva en nettsky er, og så på et overordnet nivå hvorfor Windows Server 2012 er optimalisert for nettskyen. I del 2 fortsatte vi med å se på den tekniske siden av dette, ved å se på nyheter rundt server-virtualisering. I del 3 skal vi se på nyheter rundt standardisering og Server Core.

 

Standardisering

Windows Server 2012 har et nytt API basert på WMI som heter Storage Management API (SMAPI). Hardware-leverandører kan benytte seg av dette API`et gjennom enten å tilby støtte for en industristandard som heter SMI-S (Storage Management Initiative –Specification) eller en ny provider som heter SMP (Storage Management Provider).
SMI-S er en industristandard som allerede støttes av mange leverandører, noe man kan dra nytte av både i Windows Server 2012 og System Center Virtual Machine Manager 2012 (SC VMM). Ved hjelp av SMI-S kan man i SC VMM utføre operasjoner som det å lage et LUN uten å måtte involvere en SAN-administrator, og det nye LUN`et kan både initieres, formateres og legges til i et Hyper-V cluster automatisk.

Som en erstatning for tradisjonelle verktøy som diskpart er det i Windows Server 2012 og Windows 8 en PowerShell-modul til det nye storage-API`et, noe som forenkler automatisering og administrasjon.

For flere detaljer, se artikkelen «Standards-Based Storage Management» på Microsoft Server and Cloud Platform Teamet`s blog.

Det er en hel del andre tiltak som er gjort i Windows Server 2012 med tanke på standardisering, eksempelvis utstrakt bruk av WS-Man protokollen som i Windows heter Windows Remote Management (WinRM), og også brukes for remoting i Windows PowerShell. I tillegg til at WinRM er en industristandard er den også mer brannmur-vennlig sammenlignet med DCOM som krever at det åpnes mange såkalte high-end porter. Du kan lese mer om dette i Jeffrey Snover`s artikkel «Standards-based Management in Windows Server “8”».

Server Core

Server Core ble introdusert i Windows Server 2008, og ble utvidet med blant annet støtte for PowerShell og en ny server-rolle i Windows Server 2008 R2. Blant fordelene med Server Core er høyere sikkerhet og mindre vedlikehold siden mange av komponentene som ofte må oppdateres (for eksempel Internet Explorer) ikke er installert. Dette medfører færre oppdateringer og færre restarter for servere som kjører Server Core, sammenlignet med servere som kjører med fullt grafisk grensesnitt.

Initielt oppsett av en server som kjører Server Core har i Windows Server 2008/2008 R2 vært utfordrende for en administrator som er vant til å gjøre dette i et grafisk grensesnitt, siden det må gjøres med kommandolinjeverktøy (eksempelvis netsh.exe for IP-konfigurasjon). I Windows Server 2012 er det gjort flere grep for å forbedre dette, blant annet kraftig forbedret PowerShell-støtte for konfigurasjon av operativsystem og server-roller.

Installasjon av Server Core var i Windows Server 2008/2008 R2 et valg som måtte tas under installasjon, og som deretter ikke kunne endres. Ønsket man å endre en server fra Server Core til fullt grafisk grensesnitt eller vice versa var det nødvendig og re-installere operativsystemet. I Windows Server 2012 er det mulig å endre dette etter installasjon, både via Server Manager og PowerShell (krever omstart).

For mange som er vant til å administrere servere med fullt GUI kan overgangen til Server Core være stor. For å bidra til å gjøre overgangen enklere, i tillegg til å dra nytte av fordelene Server Core gir, er det i Windows Server 2012 et nytt modus som heter Minimal Server Interface. Dette fjerner Internet Explorer, Windows Explorer, skrivebordet og Start-skjermen, mens man fremdeles beholder Microsoft Management Console (MMC), Server Manager og deler av kontrollpanelet.

Features on Demand er en annen ny funksjon i Windows Server 2012, som bidrar til å minske diskforbruk. I Windows Server 2008/2008 R2 var filer tilhørende roller og features lagret på operativsystem-disken selv om de ikke var installert eller i bruk. Benytter man Server Core kan man oppnå en disk-besparelse på 4 GB sammenlignet med en installasjon med fullt grafisk grensesnitt, noe som kan utgjøre mye i et miljø med mange virtuelle maskiner.

En viktig endring under installasjon av Windows Server 2012 er at Server Core er standard installasjons-valg, så man må dermed gjøre en bevisst endring til «Server with a GUI» dersom man ønsker fullt grafisk grensesnitt:

clip_image002

Det er 13 innebygde server-roller som er støttet på Server Core i Windows Server 2012, mot henholdsvis 9 og 10 på Windows Server 2008/2008 R2. En annen nyhet er at SQL Server 2012 er supportert. Et viktig steg for at Server Core skal bli adoptert i større grad er at leverandører og partnere lager drivere og programvare som fungerer på Server Core, det vil si uten et grafisk grensesnitt. For å bidra til dette er Server Core-støtte nå et krav for at drivere og programvare kan bli merket med «Certified for Windows Server 2012»-logoen.

Mer info om Server Core finner du i artikkelen Windows Server Installation Options på Microsoft TechNet.

I den fjerde og siste delen av denne artikkel-serien skal vi gå inn på de tekniske detaljene rundt automatisering og administrasjon.


Comments (0)

Skip to main content