Windows Server 2012 – optimalisert for nettskyen


Hovedfokus under utviklingen av Windows Server 2012 fra Microsoft`s side har vært at det skal være optimalisert for nettskyen. Hva menes med det? Før vi ser på den tekniske utviklingen i Windows Server 2012, la oss først se på hva en nettsky er.

Nettskyen

Det fins flere ulike tjeneste modeller:

· Infrastructure as a Service (IaaS) – datakraft, lagring og nettverk

· Platform as a Service (PaaS) – operativsystem og miljø for å kjøre programmeringsspråk, databaser og webservere

· Software as a Service (SaaS) – programvare levert direkte til sky-klienter som nettlesere, mobile enheter, tablets og datamaskiner

Videre finnes det flere leveringsmodeller, blant annet offentlige, hybride og private nettskyer. Det vi skal fokusere på i denne artikkelen i forbindelse med Windows Server 2012 er en privat nettsky.

Når man skal definere en nettsky er det flere egenskaper å gå inn på:

· Sammenslåtte ressurser – med dette er det lett å tenke ene og alene virtualisering, da gjerne virtualisering av operativsystemer. Virtualisering er en byggesten for en nettsky, men det utvides i form av at man også får dynamiske og skalerbare tjenester på toppen av virtualisering.

· Selvbetjening – gi brukere og applikasjonseiere i bedriften mulighet til å administrere sine tjenester på egen hånd, dette kan være ulike tjenester som for eksempel det å skalere ut en tjeneste for å kunne håndtere flere brukere.

· Elastistisitet – muligheten for å kunne skalere ned og opp en tjeneste basert på behov. Dette kan være noe som skjer automatisk basert på en trigger i et overvåkingssystem. Et praktisk ekempel på dette kan være en nettbutikk som før jul opplever ekstra pågang, og da automatisk skalerer ut til flere webservere når trafikken når en definert terskel.

· Den siste overordnede egenskapen for en nettsky er at den er basert på forbruk, det vil si at man betaler for de ressursene man faktisk bruker. Dette er mest utbredt i offentlige skytjenester, eksempelvis Amazon og Windows Azure, men kan også implementeres i en privat nettsky for å fordele kostnader utover avdelingene i en bedrift.

For å visualisere de ulike lagene i en nettsky kan vi se på denne arkitekturskissen hentet fra TechNet Wiki-artikkelen «Private Cloud Core Architecture Principles»:

 

clip_image001

 

I bunnen har man de fysiske lagene med servere, lagring og nettverk som er grunnlaget for prosessene i lagene over.

Bygger man en privat nettsky basert på Microsoft-teknologi kan de ulike lagene i en nettsky knyttes mot produkter i System Center porteføljen. Her ser vi et eksempel hvor vi har applikasjonseieren på venstre side som benytter selvbetjening, og datasenter-administratoren på høyre side som administrerer og overvåker nettskyen:

 

clip_image003

 

Dersom du vil vite mer om System Center porteføljen er «System Center Technical Documentation Library» et bra sted å starte, hvor du på fremsiden får en overordnet oversikt over de ulike System Center produktene.

Mer info om nettsky kan du finne på Microsoft`s Private Cloud Solution Hub.

På et overordnet nivå er det 5 områder som gjør Windows Server 2012 optimalisert for en nettsky:

Dynamisk og multi-tenant

· Virtualisering av nettverk

· Policystyrt isolering

· QoS

· Ytelsesmålinger

· Live-migrering av lagring og virtuelle maskiner

· Forbindelser på tvers av private og offentlige nettskyer

Høyskala datakraft

· Større hoster

· Større virtuelle maskiner

· Støtte for flere virtuelle maskiner

· Større clustre

Høyskala nettverk

· Data Center Bridging over 10 GBit nettverk

· Hardware offloading (SR-IOV, RSS, RDMA)

· NIC Teaming

Høyskala lagring

· Hyper-V over SMB

· Copy offload (ODX)

· Storage Spaces

· Storage Thin Provisioning

· Syntetisk Fibre Channel

Administrerbarhet og utvidbarhet

· PowerShell

· Utvidbar Hyper-V switch

I del 2 av denne artikkel-serien skal vi gå inn på de tekniske detaljene som viser hvordan Windows Server 2012 er optimalisert for nettskyen.


Comments (0)

Skip to main content