Setkání Windows User Group – červenec 2018


Prázdniny jsou zde. I některé naše pobočky se berou trochu volna, ale i tak vás čeká několik přednášek na témata bezpečnosti. Postupně také zveřejňujeme záznamy z konference WUG Days 2018. Najdete je na našem webu v sekci Záznamy, kde nejsou zdaleka osamocené. Je zde archiv všech publikovaných přednášek. Kdyby vás tedy už to léto za okny nudilo, můžete se i nadále věnovat rozšiřování svých znalostí.

Praha - Windows 10: Ochrana, detekce a řešení kyberútoků v praxi
12. července 2018 - Jan Pilař
Bezpečnost je velké téma, nikoliv nové, ale poslední dobou čím dál tím více artikulované. Zabezpečujeme, či měli bychom zabezpečovat data, identity, sítě, ale tak nějak v tom všem jsme zapomněli na to nejdůležitější. Na zařízení, s kterými se uživatelé setkávají nejčastěji a kde hrozí i jedno z největších rizik. Koncová zařízení. Myslíte, že v dnešní době stačí mít uživatelská práva a k tomu antivir? I kde-že. Změnit je toho nutné mnohem více, včetně kultury a samotného chování uživatelů. Nicméně, v této přednášce si ukážeme, jak na bezpečné koncové zařízení pomocí Windows 10, Windows Defender Suite a jeho jednotlivých komponent, Windows Defender ATP a mnoho dalšího. Přednáška bude nabitá živými ukázkami a demy. Zván je kdokoliv, kdo se chce o bezpečnosti koncového zařízení něco dozvědět, avšak doporučujeme míti s sebou otevřenou mysl a nedívat se na vše jen optikou „takhle to vždy bylo“ nebo „nás se to netýká“ či „u nás to nejde“. Kde je vůle, řešení se vždy najde.

Praha - Zabezpečení SQL Serveru
17. července 2018 - Marek Chmel
Zabezpečení SQL Serveru se může jevit jako komplexní úkol, kdy se nám míchá mnoho pojmů - login, uživatel, certifikáty a další. Pojďme si ukázat, jak na to nejen z pohledu běžné autentizace, ale také z pohledu auditu, šifrovaní a dalších možností SQL Serveru pro zabezpečení dat, které obsahuje.

Ostrava - Entity Framework Core 2.1
19. července 2018 - Jiří Činčura
Současně s novou verzí .NET Core 2.1 byla uvolněna i nová verze EF Core 2.1. Co je tedy v EF Core 2.1 nového? Proč všichni o 2.1. mluví? Da se již 2.1 reálné použít nebo jsou ještě oblasti, které pokulhávají? Probereme křížem krážem právě na této přednášce.

- Petr Vlk (MVP, KPCS CZ, WUG)

Comments (0)

Skip to main content