Lednové novinky v Office 365


Na začátek nového roku Vám přinášíme důležité změny a novinky v Office 365.

Outlook pro Mac umí vytvářet Office 365 skupiny

V Insider Fast buildu Outlooku pro Mac, je možné vytvořit Office 365 skupinu přímo v aplikaci. Více informací naleznete zde.

Změny v bezpečnosti

Compliance Manager

Nyní je k dispozici Preview verze Compliance Manageru, který na jednom místě zobrazí shodu zabezpečení organizace se standardy jako GDPR, ISO 27018 a ISO 27001. Také umožňuje provést audit celého Office 365 a přiřadit a zaznamenat aktivity o dodržování předpisů. Více informací zde.

Office 365 Advanced eDiscovery

Nedávno oznámená funkce pro analýzu dat mimo Office 365 je nyní k dispozici. Umožňuje organizacím nahrát kopii dat do speciálního Azure kontejneru a analyzovat ji pomocí Office 365 Advanced eDiscovery. Více informací si můžete přečíst zde.

Novinky v Office 365 Advanced Threat Protection

  • ATP je teď součástí SharePoint Online, OneDrive pro firmy a Microsoft Teams. Více zde.
  • Od ledna je spuštěno nové, výkonnější reportování, které je teď skoro v reálném čase a obsahuje nové reporty – malware, submissions a phish.
  • ATP obsahuje nové možnosti, jak rozpoznat phishing. Například možnost „detonace“ odkazu, strojové učení na rozpoznaní a další. Více se dozvíte

Více informací o změnách v bezpečnosti naleznete zde.

Plánované změny v 2018.

Odložení přesunu Yammer poznámek do Wordu posunut na 26. ledna 2018.

Migrace Yammer poznámek do dokumentů Word online začne 26. ledna 2018 a bude trvat do 29. ledna. Během této doby bude možné poznámky pouze prohlížet, nikoliv upravovat. Po přesunu již nebudou poznámky jako takové k dispozici, ale budou v Yammeru reprezentované jako dokumenty Word. Je potřeba si uložit veškeré koncepty a předchozí verze poznámek, které chcete zachovat, protože se bude převádět pouze poslední publikovaná verze. Více informací o přesunu zde.

Odstranění některých API a cmdlets v reportovací službě Office 365

Dne 29. ledna 2018 budou odebrány některé API a souvisící cmdlets v Office 365 Reporting Web Service. Pokud některé API používáte, je nutné naplánovat migraci. Celý seznam API, které budou odstraněny najdete zde.

Povinné používání TLS 1.2

Od 1. března 2018 Microsoft ukončí podporu TLS 1.0 a 1.1 v Office 365. Po tomto dni musí všechny kombinace klient-server a prohlížeč-server používat TLS 1.2 a novější. Více informací zde.

Odložené odstranění SharePoint Online Public Website

Dne 31 března 2018 budou odstraněny Veřejné stránky v SharePoint online u kterých se zažádalo o odložení. Na vrchu stránek, kterých se to týká se objeví upozornění. Více informací naleznete zde.

 

- Matěj Borský, TheNetw.org s.r.o.

Comments (0)

Skip to main content