Setkání Windows User Group – červenec 2017


Zveřejnili jsme další sadu zpracovaných záznamů z posledního ročníku konference Global Azure Bootcamp. V Praze jsme na léto připravili setkání s členy vývojového týmu platformy .NET.

A v letním mezičase pro vás také chystáme obsah další větší konference SQL Server Bootcamp 2017, která se uskuteční 15. a 16. srpna v Brně. O tématech můžete hlasovat na profilu konference.

Praha: Nejčastější chyby při použití O/R mapperu
11. července 2017, Jiří Činčura
Seznámíme se s nejčastějšími chybami, kterých se dopouští vývojáři při použití O/R mapperu pro práci s relační databází. Ukážeme si jak těmto chybám předejít a ve kterých případech O/R mapper raději vůbec nepoužít.

Praha: .Net TechTalks
19. července 2017
Come and celebrate with us 15th birthday of .NET. You will have unique opportunity to meet engineers from .NET team, working on .NET Core (in Microsoft and Red Hat), on .NET Framework, on .NET Native and on Xamarin/Mono.

Zlín: Microsoft Hyper-V 2016 Internals
20. července 2017, Martin Dybal a Roman Jašek
Xamarin je framework, pomocí kterého se dají vyvíjet aplikace pro Android a iOS v jazyku C#. Ukážeme vám 2 přístupy, které podporuje. Na jedné straně je to nativní vývoj uživatelských rozhraní pro Android a iOS. Na straně druhé platforma Xamarin Forms, která poskytuje jednotný vývoj uživatelského rozhraní pro obě platformy.

– Petr Vlk (WUG, KPCS CZ)

Comments (0)

Skip to main content