Nové OneDrive Admin Centrum v Office 365


Dnes se společně podíváme na nové OneDrive Admin Centrum v Office365, které přináší konečně globální management OneDrive for Business.

Přístup do OneDrive Centra získáte skrze Admin centrum Office365, kde najdete odkaz v Admin centrech Office365. Po přístupu do admin centra, se vám zobrazí dashboard, který nyní zatím neobsahuje žádné sestavy, ale do budoucna bude rozšířen o pohledy a reporty.

V rámci Centra pro správu OneDrive máte tyto možnosti nastavení

  • Domů – zde budou jednou reporty
  • Sdílení – slouží k řízení sdílení s uživateli mimo vaši organizaci
  • Synchronizace – slouží k řízení synchronizace souborů ve OneDrive a Sharepoint
  • Úložiště – můžete definovat povolenou kapacitu pro každého uživatele a délku jak dlouho budou data uchovávána u smazaných uživatelů
  • Přístup zařízení – zde můžete definovat, co bude a nebude povoleno v rámci OneDrive a velmi snadno nastavit novou zásadu použití
  • Dodržování předpisů – možnost nastavení pro právní, regulační nebo technické standardy
  • Oznámení – jednoduchá politika shlukující informace k možnostem nastavení oznámení

Sekce sdílení umožňuje uživatelům provést nastavení pro sdílení obsahu s Externími uživateli Sharepointu nebo OneDrive.  Globálně však můžete nastavit, jaká hodnota bude při povolení sdílení jako výchozí anebo nastavit platnost vytvořeného odkazu pro sdílení. Poslední možností je nastavení „Co můžou externí uživatelé“, které vám umožní stanovit, zda je možno sdílený odkaz sdílet dále. Případně můžete omezit přístup do sdílení na specifické domény.

1

Další možností, na kterou se podíváme, je možnost nastavení synchronizace. Nyní konečně můžete specifikovat uživatele, jež jsou členy určité domény, aby si mohli synchronizovat obsah, případně můžete dokonce zakázat synchronizaci určitého typu souborů.

Poslední možností co mne velmi potěšila je možnost nastavení přístupu zařízení, jelikož můžete nastavit přístup jen z určitých IP Adres nebo nastavit aby bylo možno přistupovat pouze ze zařízení, které umožňují moderní autentizaci (ADAL). Dále je možno definovat jednoduchou zásadu, která umí blokovat stahování v aplikacích, pořizování snímků, kopírování souborů, tisk souborů, zálohování, atd..

Poslední možností co se mi moc líbila je možnost ověřovat uživatelský přístup (by default 90 minut) anebo smazat obsah zařízení po nějaké době (by default 720 dní)

2

Daniel Hejda | Senior konzultant KPCS and P-Seller Microsoft

MCSD: Azure Solutions Architect
MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
MCSE: Productivity
MCSE: Server Infrastructure
MCSE: Messaging
MCSA: Windows Server 2012
MCSA: Office 365

Comments (0)

Skip to main content