Přechod na nové plány Office 365 Business


Jsou tomu již více než dva roky, kdy v říjnu 2014 společnost Microsoft oznámila změny v portfoliu plánů služeb Office 365 pro menší organizace. Dřívější plány Small Business a Midsize Business nahradily sjednocené plány Business.

Tyto nové plány kombinují značná vylepšení, od navýšení počtu uživatelů, kteří mohou daný plán vlastnit, až po možnost kombinovat v rámci jedné organizace tyto plány s plány Enterprise, což dříve nebylo možné. Všechny nové plány umožňují integraci s lokální Active Directory. Více se o nich dozvíte v článku Porovnání plánů Office 365. Rozhodně není nutné bát se, že by uživatelé přišli o jakoukoliv původní funkcionalitu.

  • Office 365 Business - Obsahují předplatné sady Office, tedy aplikace Outlook, Word, Excel, PowerPoint a další společně s 1 TB prostorem pro OneDrive for Business přístupným z počítače i mobilního zařízení.
  • Office 365 Business Essentials - Online nástroje produktivity jako hostovaný e-mail v Exchange Online, online schůzky v Skype for Business Online, sdílení souborů v rámci OneDrive for Business a online verzi Office pro prohlížení a editaci dokumentů.
  • Office 365 Business Premium - Kombinace předchozích balíčků. Obsahující tedy jak sadu Office pro počítač, tak online služby.

Ačkoliv již nové plány můžeme více než dva roky zakoupit pro nové online organizace, některé firmy, které používaly plány starší, se až v této době mohou dostat do situace, kdy musí ze staršího plánu obnovit na plán nový. To z důvodu, že si starší plán předplatili dopředu a až nyní tak původní plán de facto vyprší.

Obnovení do nových plánů je snadné. Lze provést v konzole správce v sekci Předplatné. Doporučený převod mezi jednotlivými plány je uveden níže.

  • Small Business > Business Essentials
  • Small Business Premium > Business Premium
  • Midsize Business > Business Premium

Pokud byste měli s prodloužením a změnou plánu jakékoliv problémy či otázky, kontaktuje podporu společnosti Microsoft, nebo kvalifikovaného technického partnera.

- Petr Vlk (KPCS CZ, WUG)

Comments (0)

Skip to main content