Problém při instalaci Update Rollup 12 pro SP3 na Exchange 2010 – KB3096066


Dnes jsem narazil na zajímavý problém, se kterým jsem se setkal poprvé v životě. Opět se mi potvrdilo, proč by firmy měly dělat dokumentaci služeb na serverech.

Ukázkový případ: Byl nakonfigurován WSUS (neříkám že správně), došlo k deploymentu aktualizací mezi kterými byl omylem i RollUp update pro Exchange 2010 SP3. Tento RollUp se aplikoval při instalaci aktualizací na Exchange server.

A zároveň provedl převod všech služeb do stavu Disabled (což je problém, když si uvědomíte kolik služeb Exchange využívá) a po restartu se nakonfigurovali aktualizace. Server se snažil nastartovat, nicméně se mu nepovedlo změnit stav služeb Exchange ze stavu Disabled. Proto bylo nutné provést hard reset.

Po spuštění konzole services msc bylo zjištěno, že jsou všechny exchange service ve stavu disabled včetně služeb přídavných.

POZOR je nutné, aby byla spuštěna i služba World Wide Publishing Service. Bez té vám nebude fungovat IISko a všechny Virtual Directory (Autodiscover, OWA, ECP, atd..)

K tomu, aby jste získali stav všech služeb stačí spustit:

73-2
Get-Service | Select * | Export-CSV -Path .\Services.csv -Encoding Unicode

popřípadě použít

75-2
Invoke-Command -ComputerName SRV1, SRV2 -ScriptBlock {Get-Service | select * } | Export-CSV -Path .\services.csv -Encoding Unicode -Delimiter "|"

a sebrat vše vzdáleně z každého serveru

d1

Pokud by došlo k nedostupnosti OWA a dalších virtuálních adresářů, pak bych doporučil ještě rebuild pomocí integrovaného powershell skriptu umístěného v
C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin

stačí spustit:

101-2
Update-CAS.ps1

Celý rebuild trvá chvilku a měl by vypadat takto:

d2

- Daniel Hejda, Servodata, IT Operation Manager

Comments (1)

  1. Na SBS2011 s Exchange 2010 se mi to stalo už mockrát i s jinými RU.

Skip to main content