Sledujte živě již dnes večer! – Azure IoT Hub a SIGFOX


Štěpán Bechynský (MVP) vám v tomto semináři ukáže propojení bezdrátové sítě SIGFOX s Azure IoT Hub. Tato přednáška bude přenášena online prostřednictvím Channel9. Bude se jednat o první pokus na akci WUG. Online přenos můžete sledovat zde: https://channel9.msdn.com/Events/Czech-Devs/Azure-IoT-Hub-a-SIGFOX

17:30 - 17:40 - Představení WUGu
17:40 - 19:15 - 1. část setkání
19:15 - 19:30 - Přestávka a občerstvení
19:30 - 21:00 - 2. část setkání
21:00 - Diskuze

- Vytvoření a konfigurace Azure IoT Hub
- Seznámení se sítí SIGFOX
- Vytvoření jednoduché aplikace pro sběr dat
- Propojení SIGFOX Backend s Azure IoT Hub
- Zpracování dat pomocí Stream Analytic
- Ukázka existujícího hardware pro síť SIGFOX

- Irena

Comments (0)

Skip to main content