Sledujte živě již dnes večer! – Azure IoT Hub a SIGFOX


Štěpán Bechynský (MVP) vám v tomto semináři ukáže propojení bezdrátové sítě SIGFOX s Azure IoT Hub. Tato přednáška bude přenášena online prostřednictvím Channel9. Bude se jednat o první pokus na akci WUG. Online přenos můžete sledovat zde: https://channel9.msdn.com/Events/Czech-Devs/Azure-IoT-Hub-a-SIGFOX

17:30 – 17:40 – Představení WUGu
17:40 – 19:15 – 1. část setkání
19:15 – 19:30 – Přestávka a občerstvení
19:30 – 21:00 – 2. část setkání
21:00 – Diskuze

– Vytvoření a konfigurace Azure IoT Hub
– Seznámení se sítí SIGFOX
– Vytvoření jednoduché aplikace pro sběr dat
– Propojení SIGFOX Backend s Azure IoT Hub
– Zpracování dat pomocí Stream Analytic
– Ukázka existujícího hardware pro síť SIGFOX

– Irena

Comments (0)

Skip to main content