PowerShell akademie–online kurz v češtině


Znovu a znovu se přesvědčujeme o tom, že PowerShell je v IT pro kruzích stále skloňovaným tématem. Ani po několika letech od uvedení zájem neutuchá a stále více produktů je spravováno pomocí PowerShellu.

Nabízíme vám proto znovu kurz s názvem “PowerShell akademie 2015”. Kurz je v ČEŠTINĚ.

PowerShell akademie 2015 je součástí portálu Microsoft Virtual Academy, kde naleznete stovky dalších online kurzů a výukových videí s různými tématy a různou úrovní znalosti.

PowerShell akademie 2015 obsahuje následující části:

Úvod do PowerShell
V prvním díle se podíváme na nejdůležitější koncepty, které PowerShell nabízí. Ať již se jedná o obyčejné názvy příkazů (v terminologii PowerShellu cmdletů), pochopení principů nápovědy nebo základů objektové roury. Povíme si mimo jiné o práci v konzoli a grafickém rozhraní ISE, systému nápovědy (Get-Help), kterému budeme věnovat zvýšenou pozornost, vyhledávání dostupných cmdletů pomocí Get-Command a základům práce s rourou.

Práce s rourou
Ve druhém díle navážeme na konec dílu prvního a ukážeme si pokročilejší práci s rourou. Vysvětlíme si, proč se administrátoři nemusí bát slova objekt a proč je naopak tento koncept výhodou. Podrobně si ukážeme jak pracovat s více objekty (např. s procesy) nebo jak na základě jednoduchých pravidel vybrat jenom některé z nich.

Exporty a koncept PSDrives
Třetí díl začneme exportováním do různých datových formátů (CSV, HTML, XML, JSON). Poté si v krátkosti předvedeme princip takzvaných PSDrives - způsob jak lze např. registr Windows procházet stejným způsobem jako adresářovou strukturu disku. Stejný princip použijeme poté i na práci s registry Windows.

CIM a skripty
Předvedeme si, jak se díky PowerShellu zjednodušila práce s WMI, nyní pomocí standardu CIM. Ukážeme si ty nejzajímavější třídy z repository a v akci použijeme cmdlet Out-GridView. Ukážeme si, jak vytvořit jednoduché skripty a řekneme si, kde dále pokračovat.

PowerShell a Azure
V tomto modulu spojíme předchozí části a projdeme si pro nás „neznámé prostředí“. Ukážeme si, jak si nainstalovat cmdlety pro Microsoft Azure a jak vytvořit první virtuální počítač. Hojně budeme využívat helpu a cmdletu Get-Comand. Po skončení tohoto modulu bychom měli být schopni použít nově nabyté znalosti z oblasti PowerShellu při správě jakéhokoli produktu podporujícího PowerShell.

- Irena

Comments (0)

Skip to main content