Rychlá řešení z praxe – smazaní blokovaného Storage Account


Během praxe se vám může stát, že po smazání některého z virtuálních strojů, kdy ponecháte nesmazaný disk, nebo za určitých specifických podmínek může dojít k “zablokování” vhd souboru disku virtuálního stroje. A tento disk nejde smazat a tím pádem nejde smazat také storage account, tak jak to vidíte na obrázku níže.

h1

Jak si to ověřím..?

h2

  • Tyto údaje použijte pro připojení ke storage account. Tj. Klikněte v menu na “File” – “New Azure Blob Storage Account”

h3

  • Zadejte údaje a potvrďte tlačítkem OK

h4

  • Vyberte nastavený storage account, vyberte kontejner, kde se nachází vhd soubory, vyberte konkrétní vhd soubor a klikněte pravým tl. myši nad tímto vhd souborem. A z menu vyberte volbu “Set HTTP Headers”

h5

  • Jak je patrné, lease status = locked a lease duration = infinite

h6

Řešení….:

Zde je možné stáhnout skript, který vám umožní uvolnit blokování vhd disku virtuálního stroje

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/How-to-break-the-locked-c2cd6492

Pomocí příkazů….. v azure powershellu

Add-AzureAccount

Select-AzureSubscription -SubscriptionId "subscription id”

Set-AzureSubscription -SubscriptionId "subscription id”  -CurrentStorageAccountName "win2012r2crypt1"

Se přihlaste do subskripce, kde se nachází storage account a problémový vhd soubor

Níže je pak uveden příklad syntaxe… pro konkrétní vhd soubor.

h7

Výsledek……i když skript vygeneruje chybu, dojde ve výsledku k odblokování vhd souboru.

h8

h9

h10

V případě, že storage Account nejde nadále smazat…..

h11

 

h12

Je nutné se přihlásit do původního portálu a smazat zde v části “Virtual Machines”, “DISKS” s ničím neasociovaný disk….

h13

Pak se smazání storage account podaří…

h14

- Jakub Heinz, KPCS CZ

Comments (0)

Skip to main content