Novinky pro StorSimple – Update 2


O hybridním diskovém poli StorSimple od Microsoftu jsem psal již několikrát a proto věřím, že jej nemusím dlouze představovat. Ve zkratce se jedná o diskové pole klasických rozměrů, ale neklasických dovedností, které spočívají v integraci s Azure Storage. Tu oceníte při rozšíření lokální diskové kapacity, tieringu dat dle jejich využití a integrovaném zálohování pro standardní obnovení dat i Disaster Recovery scénáře.
K dispozici je i komprimace, deduplikace a šifrování Podrobný popis celého řešení naleznete zde.

Novinky

Update 2 pro sérii StorSimple 8000 přináší kromě standardních oprav i několik podstatných novinek pro celkovou funkcionalitu a na všechny se podíváme v přehledu níže.

Lokální volume

StorSimple standardně dělí veškerá data do bloků. U nich provede deplikaci, kompresi a následně sleduje, jak jsou využívány. Podle toho je přesouvá na adekvátní vrstvy disků (Tiering) – SSD, HDD a Azure Storage.

R1

Tiering se tak hodí pro automatické rozpoznání archivních dat a úspoře lokálního diskového prostoru, ale zároveň to není zcela ideální řešení pro scénáře, kdy by vyšší latence, potřebná pro získání bloků v cloudu, mohla představovat problém. Těmito scénáři je myšleno hlavně využití diskového prostoru pro databáze, Cluster Shared Volume, quorum a další. Právě proto přicházejí Locally Pinned Volumes – tedy oddíl, jehož data jsou tierována pouze v rámci lokálních vrstev a do Azure Storage se tak bloky nikdy nedostanou.

V souvislosti s touto funkcionalitou je třeba zvážit velikost pro plánovaný volume, protože nemůžeme počítat s rozšířenou kapacitou Azure Storage. Stále ale můžeme do Azure Storage zálohovat.
StorSimple také není úplně vhodný pro scénáře s příliš vysokými IOPS – jinými slovy, nesnaží se konkurovat zaběhnutým výrobcům v této kategorii, ale cílí na vylepšenou práci s primárními a archivními daty s integrovaným zálohováním. Primárně tedy nabízí vysokou kapacitu storage.

Cloud Appliance 8020

Dříve označována virtuální appliance byla představena spolu se sérií StorSimple 8000 a využívá se pro DR řešení v případě nedostupnosti primárního hardwaru. Lze ji také využít pro klonování dat ke cloudovému využití. Více detailů naleznete zde.

Nyní máte na výběr mezi Cloud Appliance 8010 (dříve 1100) a novou 8020, která více než zdvojnásobuje kapacitu oproti starší verzi. Nová appliance je totiž provozována na Premium Storage (více zde) a tak kromě kapacity vylepšuje IOPS a propustnost.

Srovnání obou appliance:

Appliance

8020

8010 (dříve 1100)

Maximální kapacita

64TB

30TB

Azure VM

Standard_DS3 (4 jádra, 14GB RAM)

Standard_A3 (4 jádra, 7GB RAM)

Kompatibilní verze StorSimple

Série 8000 Update 1 a pozdější

Série 8000

Azure regiony

Regiony podporující premium storage

Všechny Azure regiony

Typ Azure Storage

Azure Premium Storage

Azure Standard Storage

Použití

Cloud dev/test; nízká latence, vysoké IOPS; sekundární appliance pro DR

sekundární appliance pro DR, obnovení záloh

Cena provozu virtuální appliance je shodná s podkladovou VM a typu Storage.

StorSimple Virtual Array (Preview)

Microsoft vzal veškerou funkcionalitu, provozovanou na fyzických StorSimple zařízeních a transformoval ji do virtuální appliance, kterou můžete provozovat na Windows Serveru! Podporován je VMware i Hyper-V. Zkrátka vše, co naleznete ve fyzickém zařízení je vám k dispozici ve virtualizované podobě. Stačí jen dodat vlastní storage formou virtuálních disků.

R2

Jak je také vidět na obrázku výše, novinkou je i možnost, kterou zatím nemá ani fyzický StorSimple – k dispozici je kromě iSCSI i SMB.

Další drobnosti

Update 2 také opravuje celou sérii chyb a přináší upgrade firmwaru celého zařízení a SSD disků.
Po instalaci Update 2 je také zapnut proaktivní support, což znamená, že pokud StorSimple detekuje závadu, automaticky odešle data na Microsoft Support a ti vás už následně kontaktují s řešením, případně vás informují, že posílají nový díl.

- Matouš Rokos, MVP, Mainstream Technologies

Comments (0)

Skip to main content