Licence Windows 10 aneb OSaaS


Před příchodem nové verze desktopového operačního systému společnosti Microsoft dlouhou dobu kolovaly různé zvěsti, mimo jiné také o možných výrazných změnách v licenční politice. Nyní už je zřejmé, že nejvýraznější změnou je přechod na poskytování softwaru v podobě služby (OSaaS Smile). Struktura a znění licenčních podmínek podlehly pouze nepatrným změnám. Přesto si pro jistou licenční politiku tohoto produktu shrneme a řekneme si o novinkách, s nimiž se v ní setkáme.

Dostupné edice a prodejní kanály

Stejně jako u předchozí verze nabízí Windows 10 tři různé edice: Home, Professional a Enterprise. První z nich je určená pro užití v domácím prostředí, ale ne výhradně. Na rozdíl od jiných licencí s přídomkem Home, v licenčním ujednání Windows Home nenajdete omezení na užití v nekomerční sféře. Pokud vám tedy nevadí technická omezenítéto edice, pak ji můžete využít i ve firemním prostředí. Co vám však z pohledu užívacích práv nedovolí, je využití starší verze. Právo downgradu je totiž dostupné až od edice Professional.

Pro podnikovou sféru jsou určeny edice Professional a Enterprise. Ty se od sebe liší funkcionalitou, ale i způsobem přijímání updatů, jak si řekneme za chvilku.

Nepřekvapí ani způsob prodeje nových Windows 10. Jsou tradičně dostupné prostřednictvím kanálu OEM, tedy předinstalované na zařízení, jako elektronická licence, nebo v pestré nabídce multilicenčních smluv. Zatím co v prvních dvou případech lze pořídit edice Home a Professional, v multilicenčních smlouvách jsou dostupné pouze podnikové edice včetně té nejvyšší, edice Enterprise.

Právo downgradu

Licenční podmínky Windows 10 jsou ve všech prodejních modelech téměř stejné. Licence se přiděluje zařízení a za každou přidělenou licenci máte právo na jednu instalaci operačního systému. Podmínky se liší zejména přenositelností jednou přidělené licence a právem downgradu. Zatím co OS Windows pořízený jako OEM nebo multilicenční upgrade je vždy svázaný se zařízením, elektronická licence je přenositelná. No a co se týče práva downgradu, v multilicenční smlouvě je zakotven neomezený downgrade, avšak elektronická licence právo downgradu nezná vůbec a OEM dovoluje využití nižších verzí pouze o dvě dolů (nyní tedy na Windows 7).

Tady se však setkáváme i s jednou z avízovaných změn. Právo downgradu u OEM licencí totiž už nebude platit natrvalo, ale pouze po dobu, dokud bude předchozí verzi Microsoft podporovat. Používat verzi Windows 7 místo pořízených Windows 10 bude možné do ledna 2020 a možnost downgradu na Windows 8/8.1 platí do ledna 2023. Se skončením podpory tedy skončí i právo užívat.

Upgrady a updaty

Novinkou je také možnost upgradovat na Windows 10 bezplatně. Ta bude dostupná pro všechna zařízení s platnou licencí Windows 7 nebo 8/8.1 až do konce července 2016. Poté bude upgrade na Windows 10 dostupný formou elektronické licence nebo v multilicenčních smlouvách, avšak již za poplatek.

Po přechodu na Windows 10 je systém automaticky aktualizován prostřednictvím služby Windows Update. Různé edice Windows však mají různé možnosti přijímání updatů. Pro edici Home platí, že updaty jsou doručovány a přijímány automaticky, bez možnosti řízení uživatelem (model Current Branch). Zákazníci s edicí Professional si mohou zvolit možnost odkladu updatu o 90 dní, aby ho mohli před jeho nasazením otestovat (Current Branch for Business). Nejvyšší edice Enterprise umožňuje navíc model dlouhodobé stability, kdy je možné přijímat pouze bezpečnostní záplaty a odložit funkční updaty (Long Term Servicing Branch) prostřednictvím služby WSUS.

Software Assurance

Pokrytí Software Assurance je dostupné i pro Windows 10, a to pouze pro edici Enterprise a výhradně prostřednictvím multilicenčních smluv. Výrazně rozšiřuje práva pořízených licencí, zejména tak, aby pomohlo zákazníkovi s rychlou a efektivní adopcí nové verze a umožnilo mu využívat pokročilé technologie. Pro Windows 10 je Software Assurance zejména zdrojem:

  • práva na virtualizaci – možnost spuštění až čtyř virtuálních desktopů lokálně a přístupu k až čtyřem virtuálním desktopům v rámci infrastruktury VDI. Primární uživatel zařízení, které má licenci přidělenu, má právo k nim přistupovat i z jakéhokoli zařízení třetí strany
  • e-learningu – online školení pro uživatele pro efektivnější využití softwaru
  • poukazů na školení – možnost získat poukaz na den libovolného kurzu u certifikovaných školících partnerů společnosti Microsoft
  • MDOP – přidaný balíček služeb, jako jsou rozšířená správa Group Policy, virtualizace aplikací, hromadná správa BitLockeru a další
  • Windows User Rights – možnost přidělit licence uživateli, který pak může instalovat Windows 10 Enterprise na všechna zařízení s licencí Windows 7 nebo 8/8.1 Pro, na všechny tablety a přistupovat k VDI ze všech svých zařízení

Předplatné Software Assurance je dostupné ve dvouletých nebo tříletých programech a spektrum a rozsah získaných výhod se může lišit podle zvoleného programu a počtu licencí.

Změn u nových Windows v licenční oblasti tedy opravdu není potřeba se bát. Licenční politika zůstává plně konzistentní a nemá nás příliš čím překvapit. Pokud byste však měli v čemkoliv nejasno, je tu ještě přehled

v otázkách a odpovědích

Jak získám právo na Windows 10?

Právo na nejnovější verzi operačního systému získává ten zákazník, jehož zařízení má, nebo do 29. července 2016 nabyde, licenci Windows 7 nebo 8/8.1. Po tomto termínu bude možné Windows 10 pořídit prostřednictvím placeného upgradu. Zákazník má nárok na odpovídající edici operačního systému, s výjimkou edici Enterprise. Zákazníci, kteří mají nyní edici Enterprise bez aktivního předplatného Software Assurance, budou pro přechod na Windows 10 Enterprise pořizovat Windows 10 Enterprise Upgrade.

Je licence Windows 10 po upgradu trvalá?

Ano, licence je trvalá a v budoucnu již nebude vyžadovat žádné další náklady. Pouze edice Enterprise se bude nadále pořizovat jako upgrade prostřednictvím některého z multilicenčních programů.

Jakým způsobem lze nyní provést upgrade na Windows 10?

Zákazníci s aktivním předplatným Software Assuran­ce v době uvedení Windows 10 mají instalační sadu a klíče nové verze automaticky dostupné na elektronickém portálu VLSC. Pokud pokrytí Software Assurance pro desktopový operační systém nemáte, je potřeba provést upgrade ručně na každé instalaci zvlášť. Využít můžete buďto upgrade nabízený službou Windows Update, nebo stažení instalace prostřednictvím webového portálu Microsoft.

Je možnost nasadit upgrade hromadně pomocí nástrojů hromadné instalace?

Tuto možnost mají pouze zákazníci s aktivním Software Assurance v době uvedení nové verze na trh.

Jak lze pro přechod na novou verzi využít právo reimagingu?

Právo reimagingu umožňuje použít instalační médium získané prostřednictvím multilicenčního kanálu na reimagování všech zařízení, jež disponují licencí stejné edice a verze, bez ohledu na její způsob pořízení. V případě přechodu na Windows 10 však nelze využít právo reimagingu pro hromadný upgradevšech zařízení, jelikož jednotlivá zařízení nezískají licenci Windows 10, dokud na nich není fyzicky proveden upgrade prostřednictvím služby Windows Update nebo webového portálu.

Lze u Windows 10 Professional měnit model doručování updatů?

Ano, lze. Pro Windows Professional jsou dostupné dva modely doručování updatů – Current Branch (CB), tedy přejímání funkčních i bezpečnostních updatů, a Current Branch for Business (CBB), tedy možnost pozdržet přijetí funkčního updatu až do doby vydání následujícího updatu. Až do té doby jsou všechny vydané bezpečnostní updaty plně kompatibilní s původním funkčním updatem. Model doručení updatů lze měnit podle potřeby.

Lze měnit model doručování updatů u Windows 10 Enterprise?

Pro edici Enterprise je kromě modelů Current Branch a Current Branch for Business dostupný ještě model Long Term Service Branch (LTSB). Tento model umožňuje dlouhodobé odložení přijetí funkčních updatů, ale s plnou podporou bezpečnostních updatů na následujících 10 let. Využití tohoto způsobu updatů však vyžaduje technicky odlišnou verzi Windows, a tedy jiné instalační médium. Zatímco mezi modely CB a CBB přepínat lze, pro využití modelu LTSB je nutná úplná přeinstalace operačního systému.

Jak často budou vycházet updaty?

Funkční updaty systému budou vycházet přibližně dva- až třikrát do roka. Bezpečnostní updaty vycházejí průběžně a podporují vždy minimálně aktuální funkční upgrade (v případě CBB i předchozí a v případě LTSB až 10 let starý update). Přibližně jednou za rok by pak měl vyjít velký update, který bude mít charakter nové verze.

Jak budou updaty integrované do instalačních médií?

Společně s vydáním velkého updatu budou vytvořena nová instalační média pro všechny distribuční kanály. Ta budou dostupná zákazníkům pořizujícím nové licence, ale také zákazníkům s aktivním Software Assurance (SA). Zákazníci s licencemi bez SA budou muset pro případnou přeinstalaci použít starší média a být připraveni na to, že po instalaci bude nutné doinstalovat ještě i všechny funkční a bezpečnostní updaty vydané od doby posledních dostupných médií.

Je možné po získání Windows 10 přejít na nižší verzi softwaru?

Licence Windows 10 Professional dostupná prostřednictvím modelu OEM dává právo na downgrade o dvě verze zpátky, tedy na Windows 7 Professional. Krabicové licence právo využití nižší verze nemají a multilicenční verze Windows mají naopak neomezené právo downgradu.

Je OS Windows 10 přenositelný?

Licence Windows 10 je vázaná na zařízení, a to trvale. Jediná přenositelná licence Windows je součástí krabicového balení.

Zuzana Sobotková, MCTS, DAQUAS

Comments (0)

Skip to main content