Azure kontejnery naplno


Popularita technologie tzv. kontejnerů neustále roste a je významně urychlována větší adopcí cloudových technologií. Podpora Docker kontejnerů v systémech Linux i Windows je dnes součástí standardní nabídky Microsoft Azure. Na konci září byla proto oznámena zcela nová služba Azure Container Service, která používá technologii Apache Mesos pro orchestraci a správu aplikací nasazených jako kontejnery Docker. Pomocí Azure Container Service si tak můžete hromadně nasadit Docker aplikace ve velkém množství v clusteru řízeném Apache Mesos. Technologii Apache Mesos dnes používají progresivní firmy, jako jsou Airbnb, Twitter and Apple, kterým umožňuje obsloužit své zákazníky ve velkém rozsahu. Prostřednictvím implementace Apache Mesos v Azure může tyto moderní služby jednoduše využít firma libovolné velikosti. Služba bude uvolněna do preview verze na konci letošního roku. Podívejte se na video.

- Irena

Comments (0)

Skip to main content