Internet věcí plně v produkční verzi


Služby Microsoftu pro zpracování, ukládání a analýzu dat z internetově připojených zařízení vešly do plně produkční verze. S ohledem na to, že IoT zařízení komunikujících s cloudovými službami Microsoft Azure mohou být miliony a zajistit správně jejich koordinaci není v tomto rozsahu jednoduchý úkol, ohlásil Microsoft také zcela novou službu IoT Hub. Platforma Azure IoT je vybavena několika zajímavými službami (Event Hub, Stream Analytics, Machine Learning a dalšími), které jsou nabízeny jako předkonfigurovaný balíček IoT Suite pro snazší nasazení řešení internetu věcí (IoT). Díky němu lze lehce propojovat zařízení, monitorovat je, sbírat data a následně provádět jejich analýzu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na video.

- Irena

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    CodeProject Xamarin Android Image Auto Slider and OOM Issue Handled – CodeProject Debugger for Arduino

Skip to main content