Tři nové region


Rodina regionů, kde jsou datacentra služeb Microsoft Azure, se rozrostla o další přírůstky. Nyní je možné umísťovat své aplikace do 24 míst po celém světě. Nejnověji do Indie – Mumbai (West), Chennai (South) a Pune (Central).

- Irena

Comments (0)

Skip to main content