Azure Data Lake jsou nové služby pro velká data


Stávající sada služeb Azure Data Lake byla rozšířena o další nástroje pro práci s velkými daty - Azure Data Lake Analytics, Azure Data Lake Store a nový programovací jazyk U-SQL. Azure Data Lake je sadou služeb určených pro ukládání a analyzování dat libovolné velikosti a tvaru, dat s vysokou rychlostí a nezávislostí na volbě platformy, programovacího jazyka nebo zdroje dat. Microsoft tímto reaguje na skutečnost, jak data vznikají. Ať jsou historická nebo dynamicky vznikající (proudová), ať mají relační nebo nerelační podstatu, nebo ať vznikají ve firemních aplikacích či jsou téměř nekontrolovatelně generována milióny zařízení a senzorů. Tato data jsou nově analyzována službou Data Lake Analytics, která je postavena na Apache YARN a umožňuje dynamicky přizpůsobovat výkon analytických nástrojů podle aktuální potřeby a objemu dat. Analýzu je tak možné realizovat z hlediska nákladů velice efektivně. Zároveň však s pomocí nejnovějších technologií, jako je například jazyk U-SQL, který kombinuje známé dotazovací jazyky s výkonným a populárním C#. Více informací najdete zde.

Comments (0)

Skip to main content