TechNet Blog Tip: Jak na VHD boot


VHD boot je jednoduchá a bezpečná možnost, jak na počítači mít víc operačních systémů bez virtualizace, ale přitom nemít všechny systémy nainstalovány v multibootu. Většina lidí o této možnosti ale neví nebo se jí bojí, přitom zprovoznění VHD bootu je jednoduché pomocí zdarma dostupných nástrojů.

Pro uvedený postup je potřeba ImageX, který je součástí Windows Automated Installation kitu (WAIK) pro Windows 7/Windows Server 2008 R2, případně nového Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) pro Windows 8/Windows Server 2012 a novějších.

Návod je určený pro Windows 7 a novější.

Návod je psaný jako step-by-step pro začátečníky s pouze základními znalostmi. Pokročilejší uživatel samozřejmě může některé kroky vynechat nebo upravit dle vlastního uvážení.

1. Spusťte si správce disků (diskmgmt.msc).
2. Zvolte Action -> Create VHD.

beran1

3. Zvolte umístění, velikost, formát disku a typ disku. Potvrďte. Pro testovací účely stačí 20 GB velikost a dynamicky se zvětšující disk.

beran2

4. Ve správci disků uvidíte VHD disk jako nový neinicializovaný disk. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Initialize Diska nastavte MBR.

beran3

5. Na disku vytvořte nový oddíl, naformátujte ho a přiřaďte písmeno.

beran4

6. Vložte instalační médium instalovaného operačního systému nebo připojte instalační obraz.

7. Spusťte příkazový řádek jako správce a přejděte do adresáře, kde máte ImageX.

8. Zadejte imagex /apply x:\sources\install.wim 1 y:\, kde pod písmenem x: je instalační médium systému a pod písmenem y: je nově vytvořený VHD. Číslo 1 značí, že ImageX má použít obraz s indexem 1. Informace, jaké číslo indexu má obraz, můžete zjistit pomocí parametru /info, tedy imagex /info x:\sources\install.wim.

beran5

9. Po dokončení si můžete udělat zálohu VHD. Nejprve VHD odpojte pomocí pravého tlačítka myši na disk a volby Detach VHD. Po zkopírování VHD opět připojte pomocí Attach VHD v menu Action.

10. Pomocí bcdboot y:\windowsze správcovské příkazové řádky přidáte VHD do boot nabídky.

Pokud budete následně chtít odstranit VHD boot ze startovací nabídky, můžete jednoduše odstranit záznam z Boot nabídky v System Configuration (msconfig).

- Lukáš Beran

Comments (3)

  1. Daniel says:

    imageX ? není nahrazen již přes dism ?

  2. Martin says:

    V čem je VHD boot lepší oproti multibootu samotnému?

  3. Anonymous says:

    CodeProject Xamarin Android Image Auto Slider and OOM Issue Handled – CodeProject Debugger for Arduino

Skip to main content