TechNet Blog Tip: Instalace ovladačů z příkazové řádky


Pokud z nějakého důvodu potřebujete instalovat ovladače z příkazové řádky Windows, například na serveru v Core instalaci nebo na Hyper-V Serveru (který je v Core instalaci v základu), použijte nástroj pnputil.

Použití nástroje je snadné. Běžně se používá s parametrem -a, kterým specifikujeme INF soubor ovladače, a parametrem -i, kterým daný ovladač rovnou nainstalujeme. Například tedy pnputil -i -a C:\Drivers\driver.infpřidá a nainstaluje ovladač v umístění C:\Drivers\driver.inf.

Možné parametry

-a pro přidání specifikovaného INF souboru.
-d pro odstranění INF souboru.
-e pro vyjmenování všech INF souborů třetí strany.
-f pro vynucené odstranění specifikovaného INF souboru. Tento parametr nemůže být použit společně s parametrem –i.
-ipro instalaci specifikovaného INF souboru. Tento parametr nemůže být použit společně s parametrem –f.

Příklady použití

pnputil.exe -a a:\usbcam\USBCAM.INF
Přidá INF soubor USBCAM.INF

pnputil.exe -a c:\drivers\*.inf
Přidá všechny INF soubory z adresáře c:\drivers\

pnputil.exe -i -a a:\usbcam\USBCAM.INF
Přidá a nainstaluje specifikovaný ovladač.

pnputil.exe –e
Vypíše všechny ovladače třetí strany.

pnputil.exe -d oem0.inf
Odstraní specifikovaný ovladač oem0.inf.

pnputil.exe -f -d oem0.inf
Vynutí odstranění specifikovaného ovladače oem0.inf.

- Lukáš Beran

Comments (2)

  1. kamil says:

    Články z technetu není třeba doslovně překládat. Od toho je na Technetu překladač. Viz zdroj:

    https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff800798.aspx

  2. AK says:

    Pro hromadnou instalaci ovladačů zařízení doporučuji utilitu Driver Package Installer (DPInst) , která je součástí balíku Windows Driver Kit, který se dá stáhnout z webu Microsoftu.

Skip to main content