TechNet Blog Tip: Hromadné mazání uživatelských profilů na stanicích


Na veřejných počítačích, kde se často mění uživatelé, jako jsou například školy, správci řeší problém s hromaděním dat uživatelů v jejich účtech na počítačích. Protože například na školách se může jednat o velké množství uživatelských účtů na každý počítač, obsazenost disků tím může velmi výrazně narůstat. Tento problém se poté nutné řešit, hlavně se to týká SSD disků s menšími kapacitami nebo starších počítačů s malými disky. Proto je dobré pravidelně, například jednou ročně v době letních prázdnin nebo dovolených, uživatelské profily z disků smazat, aby se místo uvolnilo.

K tomuto účelu velmi dobře poslouží nástroj Delprof2 od autora Helge Klein, který vychází z již neaktuálního Delprofod společnosti Microsoft.

V nástroji je také možné specifikovat, které profily mají být smazány, případně některé profily v interaktivním režimu vynechávat. Delprof2 maže ve výchozím stavu profily všech neaktivních uživatelů kromě speciálních profilů (jako například Default). Pomocí dodatečných parametrů je však možné specifikovat i pokročilé možnosti, například mazání pouze lokálních cache roamingových profilů nebo profilů, které nebyly použity po nějakou specifikovanou dobu.

Možné parametry spouštění nástroje jsou:

- /l Zobrazí všechny profily, ale nemaže je (what-if mód)
- /u Bezobslužné mazání (bez potvrzení)
- /q Tichý režim (bez výstupu a bez potvrzení)
- /p Zeptá se na potvrzení před smazáním každého profilu
- /r Smaže pouze lokální cache roamingových profilů, nemaže lokální profily
- /c Mazání profilů na vzdáleném počítači
- /d Maže pouze profily nepoužité X dnů
- /ntuserini

Při zjišťování staří profilu pro parametr /d použije NTUSER.INI místo NTUSER.DAT

- /ed Nezahrne složky profilů se jmény podle zadání. Mohou být použity zástupné znaky * a ?. Může být použité více než jednou a může být kombinované s parametrem /id

- /id Zahrne pouze složky profilů se jmény podle zadání. Mohou být použity zástupné znaky * a ?. Může být použité více než jednou a může být kombinované s parametrem /ed

- /i Ignoruje chyby, pokračuje v mazání

Příklady použití

Delprof2 /c:computername
Smaže neaktivní profily na počítači 'computername'.

Delprof2 /c:computername /l
Zobrazí neaktivní profily na počítači 'computername' – nemaže žádné profily.

Delprof2 /d:30
Smaže profily starší než 30 dnů na lokálním počítači.

Delprof2 /r
Smaže pouze lokální cache roamingových profilů.

Delprof2 /ed:admin* /ed:pmiller
Smaže všechny neaktivní profily na lokálním počítači kromě profilů začínajících na admin a profilu se jménem pmiller.

Správci určitě ocení, že Delprof2 je možné spouštět i vzdáleně. Pro vzdálené spuštění je však potřeba, aby běžela služba Remote Registry, protože nástroj dělá změny i v registrech. Dále je nutné povolit vzdálenou správu na firewallu.

- Lukáš Beran

Comments (1)

  1. Honza Janecek says:

    S vyjimkou lokalnich profilu to resi i jen pouziti GPO, idealne ve spojeni s mandatornim profilem. Pak nani co resit a pro skolu idealni stav. Profilu co presto zustanou nesmazany jsou jednotky maximalne.

Skip to main content