StorSimple – Jednoduchý způsob jak ušetřit za ukládání a zálohování dat


StorSimple je diskové pole společnosti Microsoft v klasické formě, ale se značně neklasickými dovednostmi. Díky plné integraci s Microsoft Azure je StorSimple schopen přesouvat data dle jejich využití z lokálních disků do Azure Storage (totéž platí u záloh) a díky tomu dokáže ušetřit 40 – 60% běžných nákladů na storage systémy a zálohovací řešení.

rokos1

StorSimple využívá Tiering dat na několika vrstvách. První je vždy SSD. Pokud je k datům přistupováno méně, dochází k přesunu storage bloků na SAS disky. V momentě malého využití dat dochází k přesunu adekvátních bloků do Azure Storage. Pokud je opět začnete aktivně využívat, dojde k jejich posunu zpět na odpovídající vrstvu.

rokos2

Všechna data jsou deduplikována a komprimována. Ušetříte tak drahocenný prostor a hlavně nemalé náklady. Azure Storage je totiž velmi levnou záležitostí, včetně geo-replikace. Tato funkcionalita zajišťuje, že data jsou vždy uložena ve třech kopiích v daném datacentru a v dalších třech kopiích v druhém datacentru na stejném kontinentu. Nemusíte plánovat alokaci dopředu a zaplatíte pouze za aktuálně uložená data.

Poslední generace 8000 nabízí dva modely, na jejichž parametry se dále zaměříme. U modelu 8100 se lokálně dostupná kapacita vyšplhala na 15 TB a u modelu 8600 na 40 TB. Tyto hodnoty jsou bez jakékoliv deduplikace a komprese, kterou StorSimple automaticky provádí. Konkrétní hodnoty se liší podle typu uložených dat a zvolených šablon pro Volume (diskové oddíly), ale můžete počítat s tím, že využijete lokální kapacitu zařízení v rozmezí 15-75TB u 8100 a 40-200TB u 8600. Díky tieringu máme k dispozici maximální využitelnou kapacitu 200 TB (včetně Azure Storage) u nižšího modelu a u větší varianty se dostáváme na 500 TB.

Zálohování dat je řešeno pomocí lokálních snapshotů, které jsou známé i z jiných diskových polí a také pomocí tzv. Cloud Snaphots, což je nezávislá kopie dat do Azure Storage. Dochází tak k využití výše zmíněné replikace dat a v jednom boxu je díky tomu i celé zálohovací řešení, včetně záložní lokality. Politiky pro uložení dat je možné nastavit tak, aby bylo řešeno krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé uložení dat (archivace).

Pro připojení vašich serverů a cloudu poslouží 2 x 10 Gbps LAN a 4 x 1 Gbps LAN u obou modelů. Máte tak možnosti využití MPIO pro ISCSI na rychlých i pomalejších síťových kartách, podle náročnosti vašich zdrojů dat a ještě vám zůstanou k dispozici nezbytné karty pro management a komunikaci s Azure.

Správa probíhá společně s ostatními Azure službami z Azure portálu. Veškeré úkony správy (jako správa volumů, práv, záloh a další) je tak možné obstarat z jednoho místa a tím je tzv. StorSimple Manager.

rokos3

StorSimple Manager neslouží pouze ke vzdálené správě, ale umožňuje i vytváření virtuálních appliance, které v případě výpadku primárního zařízení obnoví požadovaná data a poskytují je připojeným serverům. Nemusíte se tak bát výpadku primárního fyzického pole. Vzhledem k tomu, že k výpadku primárního zařízení nedochází ani při aktualizaci firmware, musí stát za selháním jenom výjimečná událost.

- Matouš Rokos, Azure MVP a Solution Sales Professional, Mainstream Technologiess.r.o.

Jeden z nejzkušenějších implementátorů řešení s využitím diskových polí StorSimple je společnost Mainstream Technologies. S výjimkou dvou kusů dodala veškerá tato zařízení na český trh a k implementacím využívá specializovaný StorSimple tým.

Comments (1)

  1. AK says:

    Škoda, že se jedná o recyklovaný starý PR článek. Čekal jsem, že se tentokrát o StorSimple dozvím něco konkrétnějšího než jen "je to super, prodáváme to".

Skip to main content