Microsoft Azure Operational Insights


V prostředí Microsoft Azure se v poslední době objevuje mnoho nových funkcionalit a zdokonalení. Jednu z mnoha novinek představuje sub-produkt Microsoft Azure Operaitonal Insight, který poskytuje vizualizaci Vaší on premise i cloud infrastruktury. S pomocí těchto vizuálně zobrazených informací můžete získat přehled o:

 • datech ze všech Vašich serverů – můžete shromažďovat a vyhledávat data napříč všemi Vašimi servery, logy a dalšími zdroji a všechny tyto data kombinovat v jednu velkou kolekci.
 • prostředcích celých datacenter – máte k dispozici jedinečný řídící panel, který hlídá kapacity Vašich datových center, úložných prostorů, poskytuje Vám možnost vyšetřování analytických scénářů, předpovědí napříč virtuálními servery a mnoho dalšího. To je cenná funkce například při předpovědi kapacit a činnosti serverů v budoucnu.
 • aktualizacích na jednotlivých serverech – můžete snadno identifikovat chybějící, čekající aktualizace na jednotlivých serverech bez ohledu na to, jestli jsou tyto servery fyzické, nebo virtuální, v on-premise, nebo v cloudu.
 • změnách v konfiguraci serverů - jste schopni identifikovat veškeré změny a trasovat nebo opravovat veškeré incidenty na serverech.

Protože je Operations Insight propojen s produktem Systém Center Operations Manager, můžete vidět veškeré informace, které zobrazujete pomocí tohoto softwarového nástroje z rodiny produktů Systém Center.

clip_image002

Další výbornou funkci, již Microsoft v tomto řešení poskytuje, představuje to, že jste schopni aplikovat dodatečné balíčky s názvem „Inteligent packs“ a následně je nastavit a propojit s Vaší infrastrukturou. V tento okamžik, kdy je celé řešení v testovací Preview fázi, je jich ke stažení pouze několik, nicméně jsou přidávány neustále nové a nové. Každý takový balíček Vám poskytuje rozšíření možností monitoringu – například SQL Servery, Adresářové služby a další. Takto jste schopni monitorovat a vizualizovat další množství informací.

clip_image004

Asi nejvíce užitečnou a propracovanou funkcí celého řešení představuje možnost vyhledávání a tvorba vlastních řídících panelů – dashboardů. Do vyhledávání je možné se dostat clip_image006kliknutím na ikonu umístěnou na pravé straně hlavního ovládacího panelu (Search Data Explorer). Po kliknutí budete přesměrováni do sekce s již zmíněnými dashboardy, kde se na úvodní obrazovce nachází kategorizované seznamy předdefinovaných, nejčastějších možných vyhledávání. Jednou z možností je kliknout na jednu z mnoha query (dotaz). Po kliknutí budete opět přesměrováni na stránku výsledků vyhledávání na základě zvoleného dotazu. Pokud si nepřejete použít předdefinovaný dotaz, můžete použít panel vyhledávání v horní části, kde zadáte konkrétní dotaz svépomocí. Zde máte také možnost vypnout předdefinované dotazy.

clip_image008

clip_image010

Pokud použijete předdefinovaný dotaz, budete mít neustále možnost ho doplnit nebo pozměnit ve výsledcích vyhledávání. Propíše se totiž do horního vyhledávacího pole, je ho tedy možné pozměnit nebo doplnit o další parametry. Na levé straně máte v horní části zobrazenou časovou osu, pomocí které je možné výsledky omezit v čase, a to z obou stran. Pod touto osou se nalézá mnoho dalších filtrů, které můžete na vyhledávání aplikovat. Uprostřed se neustále aktualizují konkrétní výsledky vyhledávání. Na pravé straně obrazovky se zobrazuje historie jednotlivých vyhledávacích dotazů seskupených podle data použití. Ještě jedna funkce stojí za zmínku. Uživatel je schopen označit jakékoliv vyhledávaní za oblíbené a rozšiřovat tak knihovnu vlastních dotazů.

clip_image012

Nyní jak používat Microsoft Azure Operational Insight

 • Ideálním scénářem je mít již instalovaný produkt System Center ve své infrastruktuře, nicméně to není nutností, protože je možné instalovat datové pumpy i do infrastruktury, která System Center nemá – v tomto případě lze nainstalovat na počítače, které je potřeba monitorovat (získávat z nich data do přehledů), agenta, který se stará o přenos dat. Více informací o tomto scénáři je možné získat ZDE. Důležité je také zmínit, že pokud nemáte nainstalovanou verzi 2012 R2, můžete stáhnout potřebné aktualizace ZDE.
 • V produktu System Center Operations Manager 2012 R2 je potřeba nainstalovat Azure Pack.
 • Registrovat se na opinsight.azure.com
 • Vytvořit vlastní „Operational Insight Workspace“
 • V sekci nastavení přidat organizaci a následně jednotlivé uživatele

clip_image014

clip_image016

V případě dalších doplňujících otázek ohledně instalace doplňku si přečtěte FAQ sekci. Po dokončení všech nastavení se data začnou poprvé synchronizovat do prostředí Operational Insight – to může trvat několik hodin (v mém případě to trvalo cca 20 hodin). Je důležité zmínit, že data jsou vždy aktuální, protože se streamují do online prostředí neustále za použití extrémní komprese. Přenos by tak neměl zatížit konektivitu do internetu. Po dokončení přenosu se začnou na řídícím panelu – dashboardu objevovat data z Vaší infrastruktury – na tomto místě je opět vhodné zmínit, že uvidíte data již s prvními načtenými informacemi – není tedy třeba čekat až do kompletního dokončení přenosu – vždy jen pro požadovaný balíček (inteligence pack).

Pokud potřebujete přidat nějaký on-premise server, který není monitorován v rámci System Center Operations Manager, potřebujete nainstalovat agenta, který bude zajišťovat konektivitu do online části monitoringu. Abyste to mohli provést, přejděte do části „Overview“, klikněte na „usage“ ikonu v pravé části a poté na Configure sekci, kde budete schopni stáhnout agenta a kde najdete k dispozici veškeré informace potřebné k propojení systémů.

clip_image018

Poslední část tohoto článku se věnuje řídícím panelům – dashboardům (které jsem zmiňoval již i dříve). Pokud kliknete na „My Dashboard“ sekci na hlavní „overview“ stránce, budete přesměrováni na přehledovou stránku řídících panelů, která vypadá následovně:

clip_image020

Po prvním načtení této stránky neuvidíte žádné řídící panely ani jejich části. Je zde zobrazen pouze rychlý „tutorial“, který říká, že je nejprve nutné definovat nějaké vlastní vyhledávání informací a tato vyhledávání uložit. Tato vyhledávání lze následně použít jako prvky řídících panelů. Nejprve tedy klikněte na tlačítko „customize“, které je umístěné v dolní části stránky. Zde již můžete přidat předdefinované nebo vlastní výsledky vyhledávání do levé části určené pro design řídícího panelu.

clip_image022

Další výbornou vlastností je možnost konfigurace / upřesňujícího nastavení každého přidaného vyhledávacího dotazu. Pokud kliknu na jakýkoli „Tile“ na mém řídícím panelu, zobrazí se na pravé straně možnost konfigurace této části, respektive jejího zobrazení. Je zde možnost změny vizualizace z grafu na prostá čísla, zapnutí / vypnutí treesholdu, tedy hlídání překročení nastavených hodnot (které se tu dají taktéž nastavit) a zobrazení v podobě alertu (například červené číslo místo černého).

clip_image024clip_image026V předešlých dnech vyšla pro tento produkt ještě doplňková aplikace pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Windows Phone. Tato aplikace doplňuje základní ideologii produktu, a to mít rychlý přehled kdykoliv a odkudkoliv. Vše je doplněno nádherným grafickým zpracováním, které tak vytváří perfektní dojem na celkovou aplikaci, která se stává velmi použitelnou jak pro IT manažery, administrátory, tak i třeba pro vyšší management, který se zajímá o stav základních IT služeb a má svůj vlastní dashboard pro tyto účely.

Obecně je Microsoft Azure Operational Insight nádherný a kvalitně zpracovaný produkt, který přináší jednu z nejdůležitějších a doposud ne moc dobře zpracovaných oblastí do správy infrastruktury – vizualizaci a reporting (vlastníci System Center mi jistě dají za pravdu). Když jsem poprvé viděl právě zmiňované produkty z rodiny System Center a všechny reporty, které jsou postavené nad reporting services, byl jsem trochu zklamán a pořád jsem čekal na malý zázrak, který by mohl dorazit s aktualizací R2. To se stalo až s příchodem tohoto produktu. Konečně je tu produkt, jehož pomocí je možné vizualizovat data z veškeré infrastruktury, ať už je online, nebo on premise, ať už je pod dohledem Operations Manageru, nebo nikoli. Je možné založit n pracovních postupů a mapovat tak v Operational Insights různé skupiny, různá datová centra apod. Každou takovou skupinu lze propojit pomocí jiného Microsoft účtu nebo kastomizovat jednotlivé aletry pomocí různých nastavení. Ba co víc – je možné monitorovat a kdykoliv sledovat infrastrukturu a jednotlivé aletry z mobilního telefonu nebo tabletu namísto několika konzolí v System Centru nebo zapnutých vzdálených ploch a event viewerů.

Přestože z mého úhlu pohledu má stále své využití například PowerView, PowerMap a PowerQuery i v této infrastrukturní oblasti, tento produkt je velká konkurence pro všechny, kteří vyrábějí své reporty svépomocí.

Přeji šťastné testování…

Roman Nedzelský, redtoo s.r.o.
redtoo
Autor článku je držitelem certifikátů MCT, MSCE, MCSA a dalších a v současné době pracuje ve společnosti redtoo s.r.o (http://www.redtoo.com/)


Comments (1)
 1. Anonymous says:

  Na této stránce najdete archiv článků z Technet Flash zpravodaje, pravidelného

Comments are closed.

Skip to main content