Víceživelník III (…aneb jak na licence v hybridním prostředí)


Tento miniseriál vám udělá jasno v tom, kdo a za jakých podmínek může provozovat produkty Microsoft v tzv. hybridních řešeních, v kombinaci vlastních a hostovaných datacenter.

V prvním díle seriálu jsme se věnovali několika definovaným výjimkám, které povolují, aby ten, kdo software užívá, byl někdo jiný, než ten, kdo zaplatil za jeho licenci. Šlo o:

  • Vztah afilací
  • Přístup k systémům pro potřebu jejich provozovatele
  • Self Hosted
  • Rental Rights
  • Lease Agreement For Microsoft Products Installed On Leased Computers

Druhý díl přinesl podrobné informace o progresivním řešení cestou Poskytovatelů služeb se smlouvou SPLA. Dnes se budeme věnovat využívání vlastních licencí koncového zákazníka v cloudovém prostředí různých provozovatelů.

Zákazníkovy licence ve sdíleném (cloudovém) prostředí

Cloud se sice skloňuje v mnoha pádech (ačkoli to češtině nedělá zrovna dvakrát nejlíp… jenže jak jsem tak jezdila školit různě po Evropě, nevím, nevím, zda úplná lokalizace pojmu je tím nejlepším řešením… slovinská oblaka, to by ještě šlo, ale polská chmura!?), to ovšem neznamená, že všichni všechno zahodíme a vrhneme se do nákupu služeb bez ohledu na dřívější investice. Zejména pokud jsme byli koncepční a prozíraví a pořídili si k licencím pokrytí službou Software Assurance, abychom měli investici ochráněnu i do budoucna, dostali se k novým verzím a dalším výhodám. Přesně řečeno, zahazovat cestou do cloudu nemusíme, pouze pokud jsme byli dost koncepční a prozíraví a máme k licencím i Software Assurance. Protože Software Assurance pro aplikační servery mimo jiné dává i právo přiřadit licenci k provozu dedikovaného virtuálního serveru fyzickému serveru kvalifikovaného poskytovatele služeb, který je sdílen více nezávislými zákazníky. V té větě je hned několik podmínek, na jejichž dodržení se přísně dbá. Tak ještě jednou, popořadě.

Za prvé, toto právo se týká pouze aplikačních serverů, nikoli operačního systému. Ten je vždy zajištěn v rámci služby jejím poskytovatelem. Protože ve SPLA ani v Azure neexistují jednotlivé přístupové licence pro klienty Windows Serveru, nemusíte je nijak specificky řešit. Vaše CAL zůstanou jen pro přístup do vašeho vlastního prostředí.

Za druhé, musíte mít serverové a případné klientské licence aplikačních serverů (např. SQL, Exchange) pokryté aktivní Software Assurance. To je poskytovatel služeb povinen ověřit. Dá vám k tomu elektronický formulář, jenž si necháte potvrdit společností Microsoft. Poskytovat služby s využitím tzv. License Mobility through Software Assurance smí jen poskytovatel, který uzavřel dodatek ke smlouvě SPLA, jenž jej zavazuje těmito podmínkami a pravidly. Seznam takových poskytovatelů je na webu pod označením License Mobility Authorized Partners.

Nu a za třetí: ještě jednou opakuji, musí se jednat o dedikované řešení, dedikované virtuální stroje na sdíleném hardwaru. Není možné například vytvářet další instance SQL Serveru, které by sloužily někomu „cizímu“, tedy ne vlastní afilaci.

Právo License Mobility through Software Assurance (SA) mají všechny produkty, které mají v Product Use Rights poznámku License Mobility Within Server Farms: YES. Tato poznámka se týká jiné výhody SA, a sice práva měnit přiřazení licencí v rámci serverové farmy libovolně často. Krom těchto produktů mají práva LM through SA ještě také licence External Connector a principiálně obdobným právem disponují i přístupové licence k Remote Desktop Services vázané na uživatele (Remote Desktop Services (“RDS”) User CAL - Extended Rights) .

A teď obráceně

Jakže? Cloudové licence v zákazníkově prostředí? Tedy z cloudu do „on premise“? Ano, i to je možné. Microsoft je jediný výrobce softwaru a poskytovatel cloudových služeb, který nabízí souběžně řešení pro obě prostředí, cloudové-sdílené i vlastní-dedikované, ať už na zcela vlastním nebo pronajatém hardwaru, ve vlastní nebo pronajaté serverovně (datacentru). Umožňuje tedy vytvořit libovolný účelný hybrid – a to nejen po technické stránce, ale také po licenční. První směr je popsán o odstavec výše. Protože k nejelegantnějším formám mezi modely pro pořizování licencí však patří ucelené sady (například kompletní platforma, balíky CoreCAL, nebo plány E3, E4 ve službách) a smlouvy, pokrývající celé společnosti jednotnou koncepcí (jako Enterprise Agreement), nechce vás od koncepčního přístupu k řešení licenčních potřeb rozhodně odrazovat nebo zdržovat. Proto je možné, abyste si již teď začali předplácet plány, které zahrnují i plnohodnotný Office Professional Plus jako službu, i standardní či rozšířenou sadu služeb Exchange, Lync, SharePoint, a přitom využili licence pro uživatele Microsoft Online Services paralelně jako klientskou přístupovou licenci (CAL) k vlastnímu on premiseřešení.

Můžete přitom zajímavě kombinovat a variovat. Zajímavé, že? Máte-li chuť, pomůžeme vám vyladit řešení, které bude ekonomicky schůdné, flexibilní a otevřené potřebám, o kterých zatím možná ani netušíte, že je budoucnost přinese. Napište, ptejte se…

Darina Vodrážková, MCTS, DAQUAS

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Na této stránce najdete archiv článků z Technet Flash zpravodaje, pravidelného

Skip to main content