Richard modernizuje IT: Automatizace


Po předchozích přípravách celého prostředí, které jsme společně procházeli, bylo na čase se začít věnovat skutečnému využití integrace nástrojů System Center. V tomto příspěvku vám představíme scénář, který jsme s Richardem v jeho prostředí připravili a otestovali.

Automatické navýšení prostoru na disku jako reakce na monitoring

Richard má kompletně nasazen dohledový systém Operations Manager (SCOM) a má tak zcela pod kontrolou celou infrastrukturu včetně virtuálních serverů. Jsou nasazeny Management Packy pro operační systémy, databáze, klíčové aplikace a také nástroje System Center, v tomto případě zejména VMM. S Richardem jsme (kromě jiného) probrali téma automatizace a možnosti využití v jeho prostředí. Identifikovali jsme opakující se operace, které je možné automatizovat. Jednou z těchto operací je navýšení diskového prostoru u virtuálního serveru.

Dříve tato operace probíhala tak, že většinou na tuto událost přišli sami uživatelé (to jistě není dobře). Nešlo o žádný sofistikovaný troubleshooting, nebylo už prostě kam ukládat data a uživatelé volali na HelpDesk (myšleno Richardovi). Jakmile se k tomuto případu Richard dostal, provedl ruční rekonfiguraci.

Aktuálně tato operace probíhá takto. Richard pochopil, že nelze dráždit kobru (myšleno uživatele) bosou nohou a je nutné jakékoliv problémy zachytit dříve a co nejrychleji je identifikovat. Všechny tyto záležitosti byly vyřešeny implementací dohledového systému SCOM a detailního monitoringu operačních systémů. Pokud k tomuto problému dojde dnes, je zachycen mnohem dříve, než to zjistí uživatelé a zároveň je okamžitě automaticky předán do HelpDesku SCSM, kde je měřeno SLA.

image
Obr: Výstraha SCOM

Incident v SCSM má celou řadu vlastností a parametrů od řešitelů přes kategorizaci, prioritu atd. S Richardem jsme tento scénář připravili tak, že pokud je u tohoto typu incidentu parametr „Support Group“ změněn na „Automation“, provede se u vybraného serveru automaticky navýšení prostoru na disku o stanovenou hodnotu. Tuto operaci provede runbook Orchestratoru, který jsme připravili, a je uveden níže. Řešitel incidentu tedy změní stav na „Automation“, Service Manager zavolá runbook Orchetrátoru, který skrze VMM provede zvětšení diskového prostoru. Tato operace samozřejmě proběhne za chodu virtuálního serveru. Následně SCOM zjistí, že už je problém vyřešen a dojde k automatickému uzavření výstrahy a následně incidentu v Service Manageru. To není sci-fi, to je System Center.

image
Obr: Incident v SCSM založený dohledovým systémem

Podobných scénářů jsme identifikovali v prostředí několik a postupně je Richard aplikuje do každodenního života správce IT.

Vytváření automatizačních úloh

Pro automatizaci libovolných operací Richard implementoval další nástroj rodiny System Center – Orchestrator. V tomto intuitivním prostředí vytváří Richard za pomoci dostupných aktivit tzv. runbooks, tedy automatizované operace/workflows. Možnosti tohoto nástroje jsou obrovské a je možné jej využít pro jakékoliv operace. Důležité ovšem je, že díky konektoru do prostředí Service Manageru je možné vybrané runbooky používat jako součást procesů Service Desku SCSM.

image
Obr: Prostředí SC Orchestrator

Richard postupně objevuje obrovské možnosti Orchetrátoru a začíná do něj přesouvat všechny scripty a operace, které dosud ležely rozesety po všech možných serverech v Scheduled tasks. Nyní má většinu úloh v Orchestratoru a tedy na jednom centrálním místě.

Jan Matějka, MVP
www.mainstream.cz

Comments (1)
  1. Anonymous says:

    Na této stránce najdete archiv článků z Technet Flash zpravodaje, pravidelného

Comments are closed.

Skip to main content