Azurové novinky – říjen


Ačkoliv vás zásobuji přísunem Azure novinek celkem pravidelně, ještě pořád je co představovat. Dnes se podíváme na další várku.

Site Recovery

O Azure Site Recovery jsem již psal podrobněji zde, v době představení této služby. Ve zkratce se jedná o tři možnosti řízení Disaster Recovery scénářů pro virtuální servery. K dispozici je řízení replikace mezi dvěma lokalitami s Hyper-V nebo VMware a replikování virtuálu do Azure, kde je možné jej zprovoznit v případě selhání primární lokality.

Tato služba se dočkala stavu General Availability a přehoupla se tak z testovacího stavu Preview. Nyní je tedy garantována její dostupnost v rámci SLA 99.9%.

Nově je také možné spustit Azure Automation Runbook v rámci Recovery plánu.

Azure Automation

Služba, která byla představena v rámci konference Build je stále v Preview, ale i tak se velice hodí. Jedná se o Azurovou variantu Service Management Automation z on-premise světa (komponenta System Center Orchestratoru). Automation vám umožní spouštět Runbooky, což zjednodušeně lze pojmout jako Powershell Workflow. Není tak nutné mít skripty uložené lokálně, provozovat kvůli tomu speciální server a časovat jejich spuštění v plánovači úloh. Automation nabízí úložiště pro tyto Runbooky a možnosti jejich časování a provázání s prostředím. Někdy se na toto téma budu muset rozepsat více.

Nyní je možné plánovat spouštění Runbooků v hodinových intervalech (dříve to bylo trošku krkolomné, ale je to Preview, tak se to dá odpustit).

V rámci spouštění Runbooku se můžete nově ověřit i Active Directory účtem, což jistě v některých částech scriptu přijde vhod.

Podstatnější novinkou je PowerShell Script Converter. Runbooky je nutné mít napsány jako Powershell Workflow a pokud tento zápis neumíte, tak vám pomůže právě tato funkce. Také vám usnadní přepisování již existujících scriptů.

Vytvoření Runbooku je také nově možné provést z galerie. K dispozici je řada již hotových řešení pro ukázku funkcionality i praktické využití. Přispívá Microsoft i komunita. Pokud jste dříve používali Technet Gallery, pak většinu zde přítomných řešení už budete znát, ale takto je k dispozici rychlejší a pohodlnější cesta.

image

Správa IP adres

Každý virtuální server v Azure má svou veřejnou a interní IP adresu (VIP a DIP). Oba typy adres je už nějakou dobu možné rezervovat pomocí Powershellu. Správa pro interní IP adresy je již k dispozici i na Preview portálu (o preview portálu a rozdílech s běžným portálem se dočtete zde) při rozkliknutí detailů virtuálního serveru.

image

image

Stačí zadat zvolenou adresu pro rezervaci a z okamžitě provedené validace zjistit, jestli je volná ve vaší síti. Pak už jen stačí vše uložit. Jenom pozor, pokud váš virtuál běží, tato změna vyvolá jeho restart, ale varování o tom jaksi chybí J.

Pro komunikaci z „venku“ je nutné pro virtuální server otevřít příslušné Endpointy – porty pro komunikaci. V podstatě se jedná o NAT. Nic těžkého, ale přesto to pro některá řešení nešlo využít. Tam, kde je vyžadována komunikace bez překladu – umístění serveru přímo za veřejnou IP, je nyní možné využít Instance Level Public IP adresu. V podstatě se jedná o takovou Azure dem. zónu. Rezervace se provádí Powershellem a je možné ji využít u všech typů Cloud Services (VMs i PaaS). Dosud byla tato služba v Preview. Nyní je garantovaně dostupná.

Tagy

Komu se někdy dostal do ruky štítkovač, ten měl hned chuť polepit skoro vše. V Azure si nyní můžete podobně značkovat teritorium, ale praktičtější využití tagů bude zlepšení orientace v prostředí. Na úrovni Resource Groups v rámci Preview Portálu nebo Powershellu nyní můžete přidat štítky se jménem a případně i hodnotou.

image

Lze tak vizuálně i na úrovni administrace odlišit jednotlivé projekty nebo jakékoliv jiné atributy, které si chcete zaznamenat a sledovat. Podle tagů můžete i procházet zdroje na portálu jako na obrázku níže.

image

Procházení dle tagů nebo konkrétní tagované zdroje si můžete i připnout na domovskou obrazovku portálu pro rychlejší orientaci.

Další novinky

K dispozici jsou i další novinky, ale pro ty se najde spíš místo na MSDN Blogu. Jsem spíše infrastrukturně orientovaný člověk, proto se o nich nebudu tolik rozepisovat a spíše je zde zmíním.

  • Nově je dostupné horizontální i vertikální škálování SQL databází.
  • Azure Redis Cache je globálně dostupná.
  • Document DB má vylepšenou správu kolekcí a možnost prohlížení JSON přímo v rámci portálu. K dispozici jsou také nově metriky a statistiky.

Matouš Rokos, Mainstream Technologies

Comments (0)

Skip to main content