SQL Server 2014 ve virtuálním labu


Microsoft prvního dubna oficiálně vydal nový SQL Server 2014, který přináší řadu nových funkcí pro zvýšení výkonu, zabezpečení, vysoké dostupnosti a mnoho dalších. Pro vyzkoušení je možné si stáhnout instalační soubory pro evaluation edici, a vytvořit si vlastní virtuální lab na lokálním počítači. Příjemnou alternativu nabízí Microsoft ve formě virtuálních labů online tzv. „Technet Virtual Labs“.

image

Pro SQL Server 2014 jsou aktuálně dostupné dva scénáře. První labobsahuje nové vylepšení jako je buffer pool extension, columnstore updatable index, zálohování do Azure, nastavení zabezpečení pomocí vlastních serverových rolí atd.

Druhý scénářje zaměřený pouze na AlwaysOn, což je nová technologie pro vysokou dostupnost na SQL Serveru, která byla představena již s verzí 2012. V nové verzi je možné konfigurovat více replik, lépe využít cluster shared disky atd.

Pro přihlášení do labu je nutné LiveID a následně se spustí požadované virtuální počítače a také průvodce labem, který je ke stažení jako XPS soubor. V tomto průvodci je detailně popsán způsob, jak si nové funkce vyzkoušet a v samotném virtuálním stroji jsou předchystány skripty a databáze pro všechny demonstrace.

Jedinou nevýhodou je časový limit, po který je lab dostupný a to 120 minut. Následně je nutné vytvořit virtuální počítače znovu, žádné změny se nebudou ukládat.

Marek Chmel, MVP SQL Server, at&t

Comments (0)

Skip to main content