Windows 8.1 Update: Co nového v PowerShell a Export ovladačů


Ve Windows 8.1 Update jsou kromě novinek v uživatelském rozhraní k dispozici i novinky v PowerShellu:

 • Function: Enable-StorageEnclosureIdentification (Storage) - Povolí identifikaci pomocí LED na storage enclosure, slotech, či jednotlivých discích
 • Function: Disable-StorageEnclosureIdentification (Storage)- Zakáže identifikaci pomocí LED na storage enclosure, slotech, či jednotlivých discích
 • Function: Get-StorageEnclosure (Storage) - Připojení ke storage enclosure
 • Function: Get-StorageEnclosureVendorData (Storage) - Získání dat specifických dle výrobce ze storage enclosure
 • Cmdlet: Export-WindowsDriver (Dism) - Export ovladačů třetí strany z Windows image do adresáře
 • Cmdlet: Get-WIMBootEntry (Dism) - Zobrazení informací Windows image boot
 • Cmdlet: New-WindowsCustomImage (Dism) - vytvoření nového image na zařízení s podporou WIMBoot (neplést s New-WindowsImage)
 • Cmdlet: Optimize-WindowsImage (Dism) - Provedení optimalizace Windows image. Jediná povolená hodnota je nyní WIMBoot
 • Cmdlet: Update-WIMBootEntry (Dism) - Aktualizace WIMBoot záznamu pro start
 • Cmdlet: Apply-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot)
 • Cmdlet: Append-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot)
 • Cmdlet: Capture-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot)
 • Cmdlet: Export-Image (Dism) - Aktualizováno (podpora pro WIMBoot)

Několik závěrů:

 • Na storage enclosure bude možné provozovat barevnou hudbu pomocí PowerShell (musím nějaký podporovaný sehnat )
 • Bude možné bootovat přímo z WIM souboru (bude prozkoumáno v samostatném článku)
 • Je možné exportovat ovladače přímo pomocí PowerShell, bez nutnosti např. DoubleDriver
Export ovladačů pomocí PowerShell

Relativně jednoduchý proces, předpokladem je samozřejmě výše zmiňovaný Update pro Windows 8.1 a PowerShell s administrátorským oprávněním. Následně spustíme:

$Export = Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\driverexport

Commandlet bude chvíli pracovat, můžeme se podívat na výsledek:

Jak vidno, jsou exportovány všechny ovladače, které nejsou součástí operačního systému, není to v tak pěkné podobě, jako např. u DoubleDriver, ale funkci splní. Pojďme se v PowerShell podívat na výsledek.

$Export | Select-Object classname, ProviderName, Date, Version | Sort-Object classname

Výstupem je tabulka se seznamem exportovaných ovladačů:

Exportované ovladače jsou přesně v té podobě, ve které je možné je nazpět instalovat do systému pomocí DISM, PowerShell, MDT, SCCM a dalších.

- Ondřej Výšek, MVP, KPCS s.r.o.

(článek byl převzat z blogu optimalizovane-it.cz)

Comments (1)

 1. kikakick says:

  New microsof launched Windows 8.1, said central question many cons, I see faster speeds dowloand Window7, fairly easy to use and convenient, but Windows 8 is not intuitive when using a mouse and keyboard, http://www.kizihot.org/“>Kizi

Skip to main content