Aplikační okénko: Potraviny na pranýři


 Aplikace zobrazuje informace z portálu Potraviny na pranýři a z WWW stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), které jsou určeny všem spotřebitelům nakupujícím potraviny v České republice.

Je zde rovněž možnost jednoduše vyplnit a odeslat podnět ke kontrole SZPI, na základě něhož může být zahájena kontrola u prodejce potravin. Místně příslušný inspektorát pro podání podnětu je určen dle aktuální polohy, samozřejmostí je rovněž možnost přiložit fotografii.

Součásti aplikace:

  • Novinky z portálu Potraviny na pranýři
  • Nevyhovující potraviny dle aktuální polohy
  • Tematické kontroly SZPI
  • Novinky z WWW stránek SZPI
  • Formulář pro podání podnětu ke kontrole

Některé funkce aplikace vyžadují pro svůj běh zjišťování polohy zařízení (GPS). Na základě udané polohy jsou zobrazena data pro příslušný region. Aplikace dále umožňuje při podání podnětu ke kontrole volitelně zadat kontaktní informace uživatele, které jsou předány Státní zemědělské a potravinářské inspekci za účelem řešení podnětu.

Aplikace je k dispozici:

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content