Office 365 Hybrid Migration Troubleshooter


S narůstajícím počtem organizací, které se vydaly cestou nasazení cloudového řešení Office 365, vzrůstá i počet dotazů na jednotlivé scénáře nasazení a typy migrace dat, především pro možnou koexistencí se stávajícím prostředím.

V některých případech a prostředích se může jednat skutečně o nemálo dat, nastavení a informací, které musí správce IT zpracovat, aby dosáhl kýženého správného a především funkčního výsledku. Samozřejmě čím více nastavení, tím více možných chyb.

Pro pomoc při řešení nejčastějších možných problémů s hybridním scénářem nasazení Office 365 je nyní k dispozici takzvaný Hybrid Migration Troubleshooter.

Ten se pomocí intuitivního průvodce zeptá na projevy případného problému, navrhne základní diagnostiku a následně i možná řešení případného problému.

V následujících týdnech by měly být navíc uvolněny i průvodce pro ostatní typy migračních scénářů. I zde ovšem platí poučka, pokud chcete problémům v prvé řadě předejít, je lepší najít si certifikovaného partnera, který Vás celým procesem migrace bezpečně provede.

Hybrid Migration Troubleshooter vyzkoušejte na https://aka.ms/HybridMigrationGWT.

- Petr Vlk (KPCS CZ, WUG)

Comments (0)

Skip to main content