Přiřazený přístup ve Windows 8.1


Jednou z novinek v systému Windows 8.1 je možnost nastavení tzv. přiřazeného přístupu. Jedná se o možnost pod vybraným uživatelským účtem spustit jednu, předem stanovenou, aplikaci bez možnosti jejího ukončení, přepnutí na jinou apod. Někteří z vás možná toto chování systému znají jako režim kiosku, kdy nechcete, aby návštěvníci apod. na daném zařízení nemohli spustit a vidět nic jiného, než vybranou Windows 8 aplikaci. Využít tuto funkcionalitu můžete např. nejenom na výstavách a na počítačích, ale i tabletech a podobně. Využití může mít také na chodbě ve školách jako informační stánek pro studenty apod.

Pojďme si tedy ukázat, co je všechno potřeba pro nastavení přiřazeného přístupu provést:

 • Zobrazte si panel Nastavení počítače (Win + I) a v dolní části okna klepněte na příkaz Změnit nastavení počítače.
 • V zobrazeném okně klepněte v levé části na položku Účty a dále na příkaz Jiné účty. Následně pak klikněte na příkaz Nastavit účet pro přiřazený přístup.
 • V dalším okně si můžete vybrat, jaký účet bude k tomu účelu sloužit. Musí se jednat o účet se standardním (nikoliv administrátorským) oprávněním. Pokud takový účet nemáte, je potřeba ho nejprve vytvořit a přihlásit se s ním alespoň jednou na daném počítači. Pokud byste tak neučinili, nabídka aplikací by byla prázdná. Nastavení jako takové je ale potřeba dělat pochopitelně zpět pod administrátorským účtem.
 • Pokud je takový účet vytvořen, je nabídka aplikací pro vybrání již naplněna moderními aplikacemi a to jak těmi vestavěnými, tak případně těmi stáhnutými z Windows Store.
 • Po zvolení aplikace se stačí přihlásit s daným účtem, ihned po přihlášení se spustí vybraná aplikace, kterou nebude možné nijak ukončit, přepnout, změnit její velikost apod.
 • Zpět z režimu přiřazeného přístupu, resp. odhlášení uživatele s tímto nastavením provedete rychlým stisknutím klávesy Windows a to pětkrát za sebou.

- Karel Klatovský, MVP
(článek byl převzat z blogu klatovsky.cz)

Comments (2)
 1. Anonymous says:

  Jednou z novinek v systému Windows 8.1 je možnost nastavení tzv. přiřazeného přístupu

 2. Anonymous says:

  Pingback from P??i??azen?? p????stup ve Windows 8.1

Comments are closed.

Skip to main content