Nový virtuální lab – nasazení Windows 8 na čisté počítače pomocí SCCM 2012 SP1


Pokud zvažujete nasazení Windows 8 ve firemním prostředí a raději byste šli cestou čisté instalace na počítač bez operačního systému, můžete si vše nanečisto vyzkoušet. V rámci TechNet Virtual Labs je k dispozici nový přírůstek právě na toto téma:

Deploying Windows 8 to Bare Metal Clients with Configuration Manager 2012 SP1 vám ve vzdáleném testovacím prostředí umožní projít si scénář, kdy nejprve připravíte svou infrastrukturu na nasazení pomocí Windows Deployment Services (WDS) a startu počítačů pomocí PXE. Následně vytvoříte image z referenčního Windows 8 počítače, naimportujete image do System Center Configuration Manageru 2012, a nakonec provedete deployment image na nové počítače.

- Kanty


Comments (0)

Skip to main content