Týden se System Center 2012 R2 – Windows Azure Pack


Přemýšlíte, jakou souvislost mohou mít pojmy jako System Center, Windows Server a Azure? Představme si, že provozujeme naše IT v režimu Microsoft Private Cloud, poskytujeme aplikace/služby na platformě Microsoft a zároveň využíváme celou řadu služeb veřejného cloudu Windows Azure (IaaS, PaaS…). V tomto hybridním prostředí můžeme infrastrukturní služby (Virtual Machines) ale i aplikace provozovat libovolně v naši serverovně (on-premise) nebo v cloudu (on-demand). Je to dáno tím, že Microsoft poskytuje stejnou technologickou platformu pro privátní cloud i pro své řešení veřejného cloudu.

System Center 2012 R2 přinese právě v oblasti integrace a správy hybridního cloudu další novinky a vylepšení.

Pojďme se na to podívat z pohledu společnosti poskytující služby (hosting) nebo společnosti, která má volné zdroje svého datového centra a možná si pohrává právě s takovouto myšlenkou. Jak vstoupit na tento trh a s jakým řešením, abych zákazníkům nenabízel další portál nebo rozhraní a mohl naopak zachovat jejich uživatelskou zkušenost a pokud možno co nejvíce využil jejich stávající technologie? Windows Azure Pack (dále WAP).

WAP je řešení, které mohu jako provozovatel využít k poskytování určitého typu služeb zákazníkům a naplnit tak koncept společnosti Microsoft nazývaný „Cloud OS“ (konzistentní platforma napříč různými poskytovateli služeb). První verze tohoto řešení se objevila už v SC2012 SP1, nicméně verze R2 přinese řadu vylepšení.

image
Microsoft Cloud OS

Kde se vzal (tu se vzal) WAP?

Myšlenka tohoto řešení je celkem jednoduchá. Microsoft už poměrně dlouhou dobu provozuje veřejný cloud Windows Azure, který už všichni dobře znáte. Mnoho z nás si už vyzkoušelo portál, známe prostředí, umíme instalovat a spravovat servery, webové služby, SQL databáze apod. Umíme už celkem využívat intuitivní a jednoduché prostředí, které poskytuje samozřejmě úroveň konfigurace podle využívaného typu služby (IaaS, PaaS, SaaS). Microsoft posbíral zkušenosti z provozu Azure a poskytnul část této technologie vlastníkům licencí System Center. Skutečně je celé toto řešení součástí licence SC. Jde zejména o portál, který je totožný s portálem Windows Azure a Service Management API, jakési řídící rozhraní poskytovaných služeb.

Pokud tedy ve svém prostředí nasadíte Windows Azure Pack, každý zákazník využívající produkty Microsoft se bude moci připojit k vašim službám přes stejné rozhraní s využitím stejných aplikací (App Controller) nebo skriptů (PowerShell).

image
Windows Azure Pack

Service Management API

Jak už bylo zmíněno dříve, srdcem celého řešení je API, tedy webová služba (OData REST API), která se připojuje k vašemu datovému centru (aplikaci System Center Virtual Machine Manager). Takových datových center nebo oddělených racků spravovaných pomocí různých VMM může být celá řada a můžeme tak poskytovat služby na různě výkonných a samozřejmě cenově rozdílných prostředích. Toto API využívá pro správu WAP portál, ale také PowerShell a App Controller.

Management Portal

Rozhraní pro administrátory a hlavně koncové uživatele je už zmíněný webový portál (IIS). Jedná se o totožný portál Windows Azure provozovaný ve vašem prostředí pro vaše účely a vaše zákazníky. Struktura portálu samozřejmě odpovídá celému řešení Azure Pack a lze ho také přizpůsobit grafice vaši společnosti.

WAP řešení poskytuje dva portály. Management Portal pro administrátory a Tenant Portal pro koncové uživatele (zákazníky). Portál pro správce umožňuje konfigurovat připojení do jednotlivých VMM, SQL databází a dalších služeb, zde se konfigurují automatizační kroky, notifikace, přístupy apod. Zejména se zde ale definují tzv. plány, tedy typy služeb, které poskytujeme. Tyto plány pak mohou koncoví uživatelé objednávat a samozřejmě využívat. Informace o plánech se publikuje na Tenant Portal včetně popisu, cen apod. Po přihlášení uživatele do portálu je vše totožné se „zkušeností“ Windows Azure. Deployment serverů probíhá stejně, prostředí i grafika jsou totožné, což bude pro většinu uživatelů příjemné zjištění. Pokud uživatel spustí instalaci nového serveru, portál kontaktuje Service Management API a spustí na VMM instalaci serveru z vybrané šablony. Práva, možnosti, zdroje, knihovny a mnoho dalšího lze velmi jemně a detailně konfigurovat.

Pokud zákazník využívá pro správu hybridního prostředí aplikaci System Center App Controller, stačí nakonfigurovat připojení k poskytovateli služeb (máme stejné API jako Microsoft) a může pracovat s IaaS ze své vlastní on-premise aplikace.

Windows Azure Pack umožňuje poskytovat tyto typy služeb:

 • Virtual Machines (IaaS)
 • Web Sites (PaaS)
 • Databases SQL, MySQL (PaaS)
 • Service Bus (PaaS)
 • Vlastní služby (dokumentované SDK)

image
WAP Tenant Portal

Celé řešení samozřejmě zapadá do konceptu rodiny System Center a maximálně využívá vlastností jednotlivých nástrojů. Jednou z naprosto základních potřeb je detailní přehled využívání zdrojů jednotlivými zákazníky pro účtování služeb. WAP využívá databázi, kde jsou ukládány všechny potřebné informace a data pro následné řešení billingu. Tyto informace logicky poskytuje System Center Operations Manager, který má detailní přehled o provozu celého prostředí. Automatizační prvky zase přinášejí komponenty System Center Orchestratoru apod. Kdoví, zda portál WAP nebude v dalších verzích využíván i pro nějaké další účely.

Více o WAP: http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-azure-pack.aspx

Windows Azure Pack nám umožňuje stát se poměrně rychle a snadno poskytovateli služeb a ještě zachovat zákazníkům stejnou uživatelskou zkušenost s jedním z největších poskytovatelů na světě.

Jan Matějka
Mainstream Technologies

Mainstream Technologies, s.r.o. se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti informačních technologií. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost. Díky bohatým zkušenostem a znalostem podnikového prostředí taktéž poskytuje pokročilé odstraňování potíží a profesionální konzultace.

Comments (2)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

 2. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content