Týden se System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager


Tento týden budeme na TechNet blogu trávit ve společnosti přehledu novinek, které nám v brzké době přinese rodina produktů System Center 2012 R2.

System Center 2012 Virtual Machine Manager je nástroj z rodiny produktů System Center, který umožňuje správu cloudového prostředí od serverů pro virtualizační platformu přes disková úložiště a síťovou infrastrukturu až po samotné virtuální servery a služby na nich provozovaných.

Nově vydaná verze System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (SCVMM) přináší další vylepšení a nové funkčnosti ve všech uvedených oblastech.

Service Templates

Service Templates jsou šablony používané k rychlé instalaci a konfiguraci virtuálních serverů a aplikací. SCVMM 2012 R2 bude obsahovat i šablony pro samotné produkty z rodiny System Center, takže jejich instalace a konfigurace ve virtuálním prostředí bude vyžadovat podstatně kratší dobu. Instalovat produkty SC tedy bude možné přímo z prostředí SCVMM.

Bare-metal deployment of Scale-Out File Server clusters

Windows Server 2012 R2 představil novou funkcionalitu nazývanou Scale-Out File Server. Jedná se v podstatě o levnější softwarovou alternativu tradičních SAN úložišť. SCVMM nyní umožňuje, kromě Bare-metal deploymentu Hyper-V hostů, provést i Bare-metal deployment Scale-Out File Server clusteru a následně použít takto vytvořené úložiště pro Hyper-V.

image

Vytvoření a správa sdílených úložišť

Prostřednictvím konzoly SCVMM lze nyní vytvářet storage pools, a takovému úložišti přiřadit klasifikaci. Nyní když můžeme vytvořit storage pool, je možné přidat file share na clusteru souborového serveru. Jakmile je takový file share vytvořený, je možné nakonfigurovat hyper-V hosty a Hyper-V clustery tak, aby toto úložiště používaly Hyper-V servery pro virtuální servery.

Sdílené virtuální disky

Virtuální servery mohou používat sdílené virtuální disky VHDX, které jsou uloženy na Cluster Shared Volumes, a jednoduše tak vytvářet clusterové řešení ve virtuálním prostředí bez nutnosti připojování a konfigurace iSCSI nebo FC disků k virtuálním serverům. Tato funkcionalita je k dispozici prostřednictvím Service Templates.

Podpora ODX pro knihovnu SCVMM

V současné verzi SCVMM je pro deployment virtuálních serverů z šablon uložených v knihovně používán přenos souborů pomocí BITS na cílový server. Nyní byla přidána podpora ODX (Offload Data Transfer), kdy zátěž kopírování je přenesena ze serveru na diskové úložiště, pokud to úložiště podporuje. Tato metoda umožňuje rychlejší deployment virtuálních serverů z šablon uložených v knihovně a zároveň snižuje zátěž na servery.

Integrace s IPAM serverem

IP address management (IPAM), představený ve Windows Serveru 2012, umožňuje spravovat, auditovat a monitorovat IP adresní rozsahy ve firemní síti. Zároveň přináší rozšíření pro funkcionalitu DHCP a DNS. Integrace IPAM a SCVMM umožňuje logické sítě vytvořené v SCVMM zobrazovat a spravovat pomocí IPAM a naopak vytvořit logickou síť v konzole IPAM a následně ji nakonfigurovat a použít v SCVMM.

Network Virtualization Gateway

Funkcionalita představená ve Windows Serveru 2012 R2 je nyní použitelná i v SCVMM. Gateway umožňuje konfiguraci Site-To-Site VPN a konfiguraci spojení mezi virtuálním a fyzickým prostředím bez nutnosti použití specifických HW switchů. V SCVMM konzole je připraven Service Template, který usnadňuje instalaci této služby.

image

Windows Azure Hyper-V Recovery Manager

Tato nová utilita, která je hostovaná v prostředí Windows Azure, umožňuje řešit disaster recovery Hyper-V prostředí a celý proces automatizovat. Recovery Manager využívá cloudy vytvořené v SCVMM a umožňuje replikaci virtuálních serverů mezi jednotlivými cloudy, spravovanými SCVMM. Pro disaster recovery se využívá Hyper-V replikace. Při vytváření virtuálních serverů se povolí replikace, VMM automaticky uloží virtuální server v primárním cloudu a zreplikuje ho do sekundárního (DR) cloudu. V Recovery Manageru se následně nastaví plány obnovy, ve kterých se určí které virtuální servery a v jakém pořadí se mají zapnout v záložní lokalitě v případě výpadku primární lokality.

image

Konfigurace virtuálních serverů

Jedna z funkcionalit, která do současné doby ve virtualizaci prostřednictvím Hyper-V chyběla, byla změna velikosti virtuálních disků běžících virtuálních serverů. Tato možnost je nyní v Hyper-V Serveru 2012 R2 podporována a je tedy možné ji použít i v SCVMM.

Stejné možnosti máme i v případě konfigurace dynamické paměti, kdy lze veškeré změny provádět na běžících virtuálních serverech.

Další novinkou je Live Virtual Machine Cloning. Z běžícího virtuálního serveru se vytvoří přesná kopie, která je uložena ve stavu Saved. Takto uložený virtuální server lze pak následně spustit např. v odděleném prostředí a provést řešení problému v běžící aplikaci, otestovat aktualizace a další provozní stavy bez nutnosti výpadku produkčního serveru a se zajištěním totožné konfigurace.

V neposlední řadě máme možnost používat differencing virtuální disky a izolovat tak změny prováděné v běžícím systému v odděleném virtuálním disku (child) a ponechat původní běžící systém v původním (parent) virtuálním disku.

Podpora linuxových řešení

Hyper-V podporuje řadu linuxových distribucí v různých verzích i architekturách, tato podpora byla rozšířena v Hyper-V 2012 R2. Podporované linuxové distribuce nyní umožňují využívat dynamickou paměť stejně, jako virtuální servery s Windows operačním systémem.

Je možné provést online zálohu linuxového souborového systému bez nutnosti zastavení virtuálního serveru. Je možné tedy použít některý ze zálohovacích systémů a provádět online zálohy běžících linuxových serverů.

Dále je k dispozici aktualizovaný ovladač grafické karty pro zajištění lepších výsledků grafických operací stejně jako ve Windows operačních systémech.

Velikosti virtuálních disků u běžících systémů lze měnit i u virtuálních serverů s linuxovými distribucemi, protože je to funkcionalita poskytovaná hostitelskou virtualizační platformou a není závislá na verzi instalovaných Hyper-V integračních nástrojů.

Změn nejen ve Virtual Machine Manageru ale v celé rodině produktů System Center je samozřejmě podstatně víc. Výše uvedený popis shrnuje většinu nejdůležitějších změn, které umožní efektivně spravovat virtuální prostředí včetně související infrastruktury z jediného místa.

- František Chalupa
Mainstream Technologies

Mainstream Technologies, s.r.o. se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti informačních technologií. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost. Díky bohatým zkušenostem a znalostem podnikového prostředí taktéž poskytuje pokročilé odstraňování potíží a profesionální konzultace.

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content