Týden s Windows Server 2012 R2 – přístup uživatelů a ochrana informací


V dnešní době chtějí uživatele jednoduše využívat přístup k firemním aplikacím odkudkoliv a z jakéhokoliv mobilního zařízení. Zároveň potřebují mít vždy aktuální verzi dokumentu, který je uložen na sdíleném disku v práci. Verze R2 přináší v této oblasti novinky.

Workplace Join – s touto technologií mohou uživatelé využít jejich vlastní zařízení (BYOD) pro přístup k firemním datům. Během registrace zařízení do firemní sítě je v Active Directory vytvořen objekt pro nové zařízení, a na zařízení je následně nainstalován certifikát. Pro přístup k firemním zdrojům pak lze využít dvoufaktorovou autentizaci.

WorkFolders – jedná se o novou funkcionalitu v oblasti File Services, která umožňuje synchronizaci firemních dat uložených na souborovém serveru do zařízení uživatele. Výhodou je integrace s Active Directory Rights Management Services, která chrání data proti zneužití.

image

Automatic VPN connections - automatické vytočení VPN připojení na základě požadavku aplikace. VPN připojení se automaticky naváže, kdykoliv si aplikace vyžádá přístup k firemním zdrojům. Uživatelům i nadále zůstává ověření pomocí dvoufaktorové autentizace.

image

Jak již bylo uvedeno na začátku, uživatelé chtějí využívat své vlastní zařízení (BYOD) pro přístup k firemním informacím, ukládat je lokálně a pak s nimi dále pracovat. Správci IT musí zabezpečit citlivá firemní data proti jejich dalšímu zneužití v případě ztráty zařízení nebo jeho krádeži. Windows Server 2012 R2 pomáhá organizacím udržovat citlivá data zabezpečena a zjednodušuje i jejich správu.

Dynamic Access Control – tato funkcionalita byla poprvé představena ve  Windows Serveru 2012. Jedná se o komplexní ochranu a klasifikaci citlivých dat s využitím technologií Active Directory, File Server Resource Manager.

Data uložená na souborovém serveru se mohou klasifikovat na základě obsahu, umístění a dalších kritérií. Klasifikována data mohou být dále použita pro audit informací, kontrolu přístupů a automatickou klasifikaci souborů.

Dynamic Access Control využívá pro ochranu citlivých informací technologii Active Directory Rights Management Services (AD RMS).

image

Windows Server 2012 R2 přináší v oblasti ověřování uživatelů a ochrany informací mnoho vylepšení od zjednodušení správy až po uživatelský komfort.

Michal Bilíček
Mainstream Technologies

Mainstream Technologies, s.r.o. se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti informačních technologií. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost. Díky bohatým zkušenostem a znalostem podnikového prostředí taktéž poskytuje pokročilé odstraňování potíží a profesionální konzultace.

Comments (2)

  1. Anonymous says:

    S Work Folders neboli Pracovními složkami jsme vás seznamovali s příchodem Windows

  2. Anonymous says:

    Work Folders, neboli česky Pracovní složky, fungují na podobném principu jako offline

Skip to main content