Týden s Windows Server 2012 R2 – Storage a Networking


V oblasti diskových úložišť došlo v nové verzi operačního systému k několika velmi zajímavým změnám. V době, kdy dochází k růstu množství ukládaných dat a zvyšování jejich dostupnosti, je tento směr velice důležitý.

Lze jednoznačně říci, že Windows Server 2012R2 byl navržen pro zlepšení využitelnosti diskových kapacit, vylepšení jejich správy, dostupnosti, výkonu a efektivity. Toto jsou argumenty, které určitě zaujmou každého.

Novinky ve verzi R2 je možné rozdělit do třech oblastí:

 • Vysoký výkon za použití standardním hardwaru
 • Vysoká dostupnost a rychlá obnova
 • Ucelená správa diskového prostoru a zálohování

 

Storage Tiering

Nová funkcionalita, která ukazuje, jakým způsobem je možné navýšit výkonnost na standardním HW. S použitím Storage Tieringu jsou méně využívaná data ukládána na levné a pomalé disky, zatímco data, která jsou využívána velmi často, jsou automaticky ukládána na disky rychlé. Tímto dosáhneme automatického ukládání dat dle jejich frekvence využívaní na disková úložiště, která jsou k tomu určena, a dochází tak k navýšení efektivity v přístupu k datům.

Tento systém je založen na virtualizaci disků pomocí Storage Spaces a přiřazením SSD a klasických HDD disků do stejného storage poolu, ve kterém je následně definován „tier“ typu disku. Windows Server 2012R2 je pak schopen rozlišovat využití dat a následně jejich ukládání dle typu „tieru“.

image

Nová verze SMB 3.1

SMB je síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám a další komunikaci na síti.

 

 • Zlepšení výkonu díky využití RAM DISKu jako backend úložiště až o 50%
 • Zlepšení logování událostí pro lepší trasování událostí a debugging
 • Zlepšení výkonnosti Cluster Shared Volumes

SMB Direct

Hyper-V Live migrace nově umožňuje využití SMB direct a SMB3, což radikálně navyšuje rychlost Live migrací. Ve verzi R2 tak máte možnost provádět Live migrace buď standardním způsobem, přes SMB direct, nebo migrace s kompresí.

Storage QoS

Tato funkcionalita umožňuje řídit požadavky virtuálního stroje na diskový subsystém. Nastavení maximálních a minimálních IO přístupů je možné provádět za chodu virtuálního stroje. Tímto nástrojem je možné konfigurovat virtuální stroj a zamezit nepovolenému překračování diskových operací.

Nové storage management API a rozhraní

Nové rozhraní umožňuje centrální správu různých diskových zdrojů, jako jsou SAN a disková pole. Diskové prostředky je možné spravovat přes SMI-S. Pro administrátora to znamená centralizaci zdrojů do jednoho nástroje, jakým je např. Server Manager, což zásadně ulehčuje práci.

image

Networking

Windows Server 2012 R2 přináší mnoho novinek v oblasti sítí a poskytuje vyšší výkon, jednodušší centralizovanou správu a dohled.

Vylepšený NIC Teaming

NIC teaming umožňuje připojení fyzického serveru přes více síťových síťových karet, čímž získáme tři hlavní benefity: odolnost proti chybě (Fault tolerance), zvýšení propustnosti a vyvažování zátěže.

 

 • Podpora dynamického NIC Teamingu
 • Rozšířené algoritmy pro NIC Teaming
 • Ve verzi R2 byl TCP provoz mapován na jednu síťovou kartu, nově je provoz rozdělen mezi všechny karty v teamu
 • Podpora 32 síťových adaptérů

Multi-tenant VPN gateway

Tato novinka umožňuje lepší izolaci síti pro virtuální servery hostované v jednotlivých tenantech.

VPN gateway umožňuje:

 • Multitenant multi-site VPN gateway
 • NAT gateway pro přístup k internetu
 • Forwarding gateway

image

 

Vylepšení síťového výkonu

Single root I/O virtualizace – síťový provoz obejde virtuální switch a provádí I/O operace přímo na síťové kartě

 • Zvýšení efektivity využití CPU a RAM
 • Snižuje požadavky na procesor až o 50%
 • Plná podpora pro Live Migraci
 • Zvyšuje propustnost až o 30%

Dynamic Virtual Machine Queue

Umožňuje lepší využití procesorového času

image

 

Resource metering, Remote Live Monitoring

V nové verzi došlo k některým vylepšením či přidání úplně nových nástrojů pro správu prostředků. Mezi tyto nástroje můžeme zařadit následující:

 • Remote Live Monitoring – správa síťového provozu poskytující vzdálené odchytávání síťového provozu na jakémkoliv hostu v datovém centru
 • Resource Metering – měření a záznam využití zdrojů v celé infrastruktuře, zaznamenává využití jednotlivých virtuálních strojů, na měření nemá vliv přesun virtuálního stroje na jiný host
 • IP address management (IPAM) – rozšíření pro správu fyzických a virtuálních adresních rozsahů

Jakub Turek
Mainstream Technologies

Mainstream Technologies, s.r.o. se specializuje na poskytování vysoce odborných služeb v oblasti informačních technologií. Z pozice systémového integrátora navrhuje a implementuje podniková řešení se zvýšenými nároky na odolnost, bezpečnost a dostupnost. Díky bohatým zkušenostem a znalostem podnikového prostředí taktéž poskytuje pokročilé odstraňování potíží a profesionální konzultace.

Comments (1)

 1. Lukas Beran says:

  Novinky vypadají opět hodně zajímavě. Už se těším na testy finální verze na prvních serverech.

Skip to main content