Licencování Windows 8 počtvrté – Windows 8 Pro + Software Assurance (SA)


Software Assurance představuje řadu výhod a benefitů, které je možné pořídit k produktům Microsoft.

Z licenčního hlediska je Software Assurance vždy přiřazena konkrétnímu fyzickému zařízení. Uživatel, který pracuje s tímto licencovaným zařízením více, než 50% času během 3 měsíční doby, bývá označován jako Primární uživatel.

 

Pořízení Software Assurance:

a/ Nákup licence Windows 8 Pro a následný dokup Software Assurance:

Zákazník pořizuje

Možnost získat Software Assurance

OEM licenci W8 Pro

v multilicenčním programu do 90 dní od pořízení

GGK licenci W8 Pro

v multilicenčním programu do 90 dní od pořízení

GGWA licenci

v multilicenčním programu do 90 dní od pořízení

Krabicovou licenci (FPP) W8 Pro

v multilicenčním programu do 90 dní od pořízení

Pozn.: Samostatná Software Assurance se pořizuje v programech Open License, Open Value a Select Plus

Pokud zákazník pořídí licenci Windows 8 Pro v rámci OEM / FPP / legalizační sady a přikoupí Software Assurance, získá ještě nad rámec SA další multilicenční výhody:

  • reimaging – právo instalovat SW z jednotného, identického média
  • hromadná aktivace – možnost aktivovat jednotlivé systémy pomocí jednotného multilicenčního klíče nebo pomocí služby KMS
  • downgrade – právo používat předchozí verze

 

b/ Nákup licence Windows 8 Pro Upgrade* včetně Software Assurance:

Nákup v rámci multilicenčního programu

Typ programu

Možnost získat Software Assurance

Doba trvání smlouvy/ SA

Open License

Trvalá licence, nákup ihned

Nákup současně s licencí

2 roky

Open Value

Trvalá licence, nákup ihned nebo možnost rozdělit na 3 výroční platby

SA je automaticky v ceně

3 roky

Open Value Subscription

Pronájem, 3 výroční platby

SA je automaticky v ceně

3 roky

Select Plus

Trvalá licence, nákup ihned nebo možnost rozdělit na 3 výroční platby

Nákup současně s licencí

3 roky

Enterprise Agreement

Trvalá licence, 3 výroční platby

SA je automaticky v ceně

3 roky

Enterprise Agreement Subscription

Pronájem, 3 výroční platby

SA je automaticky v ceně

3 roky

School Agreement

Pronájem, 3 výroční platby nebo jednoletá smlouva

SA je automaticky v ceně

3 roky nebo 1 rok

Open Value Subscription -ES

Pronájem, 3 výroční platby nebo jednoletá smlouva

SA je automaticky v ceně

3 roky nebo 1 rok

Enrollment for Education Solution

Pronájem, 3 výroční platby nebo jednoletá smlouva

SA je automaticky v ceně

3 roky nebo 1 rok

* Operační systém Windows zakoupený v multilicenčním programu není plnohodnotnou licencí, ale pouze licencí na upgrade. Licenci je možné instalovat pouze na počítače s odpovídající podkladovou licencí, jak je specifikováno v dokumentu Product List (sekce 7 - Product Notes), viz také zde .

 

Konkrétní výhody, které poskytuje Windows 8 Pro + Software Assurace:

Právo na nové verze

Pokud má zákazník aktivní SA, má nárok na nejaktuálnější verzi Windows, která je momentálně na trhu dostupná. Tuto verzi může nasadit ihned nebo počkat do doby, kdy to pro něj bude optimální. Multilicenční média a klíče pro Windows najde na stránkách VLSC.

Pokud zákazník pořizuje trvalé licence, tak má nárok používat tu verzi, která byla nejaktuálnější v době, kdy byla SA naposledy aktivní.

Pokud zákazník pořizoval licence v rámci pronájmu a smlouvu neprodlouží, tak musí odinstalovat Windows Professional/ Enterprise a vrátit se zpět na úroveň poslední podkladové licence. Licenci je také možné odkoupit.


Windows Enterprise

Nákupem SA zákazník získává právo používat nejvyšší edici operačního systému – Windows 8 Enterprise vč. funkcionalit jako je DirectAccess, BranchCache nebo AppLocker.

Pokud zákazník pořizuje trvalé licence, tak má nárok používat tu verzi edice Enterprise, která byla nejaktuálnější v době, kdy byla SA naposledy aktivní. V případě pronájmu právo používat Windows 8 Pro/ Enterprise zaniká.


Poukazy na školení

Výhoda poskytuje podrobné technické školení v učebnách pro IT specialisty a vývojáře. Aktivace benefitu (generování poukazů) probíhá na stránkách VLSC (v sekci Software Assurance).

Počet poukazů dle jednotlivých multilicenčních smluv:

Open License – poukazy nejsou dostupné
OV, OVS – 1 poukaz za každých 50 licencí
Select, Select Plus do 249 PC – 1 poukaz za každých 50 licencí
EA, EAS, Select, Select Plus 250-2399 PC – 10 poukazů

Přesný přehled celkového počtu poukazů pro dané smlouvy je k nalezení v dokumentu Product List (sekce 6 – SA Benefits).


E-Learning

Jedná se o přehledná interaktivní školení formou samostudia přes Internet či intranet určená pro

koncové uživatele a IT specialisty. Školení jsou dostupná nejčastěji v anglickém jazyce.

Zákazník získává výukové DVD v počtu licencí krytých Software Assurance (zákazníci se smlouvami Select a Enterprse mají nárok i na stahování médií z webového portálu). Právo na využívání E-Learningu není trvalé, ale končí s platností SA.

 

Výhody dostupné pouze po dobu trvání Software Assurance:

TechNet SA Subscription Services – služby Technet

Přístup ke znalostním databázím, spravovaným chatům a prémiovému obsahu. Přístup je garantován unikátním uživatelům dle počtu zakoupených licencí:

OV, OVS – 1 uživatel v rámci smlouvy
Select, Select Plus do 249 PC – 1 uživatel v rámci smlouvy
EA, EAS, Select, Select Plus 250-2399 PC – 2 uživatelé v rámci smlouvy

Přesný přehled je k nalezení v dokumentu Product List (sekce 6 – SA Benefits).


Windows To Go

Primární uživatel licencovaného zařízení smí ukládat počítačový operační systém Windows až na dvě USB zařízení a dále může tento operační systém spouštět a používat na jakémkoliv domácím nebo jiném nefiremním zařízení mimo firemní prostory.

V případě, že Primární uživatel využívá práva Windows To Go, tak žádný jiný uživatel nesmí současně pracovat se softwarem na licencovaném zařízení.


Enterprise Sideloading

Jde o proces přímé instalace moderních (dotykových) interních aplikací na zařízení s Windows 8 bez nutnosti stahovat aplikace z Windows Store.

Na zařízení s Windows 8 Enterprise připojených do domény je možné instalovat aplikace pomocí funkcionality systému. U zařízení s Windows RT, Windows 8 Pro a Windows 8 Enterprise, která nejsou připojená do domény, je pro instalaci nutné zadat produktový klíč.

Ne vždy je Enterprise Sideloading dostupný jako SA benefit, viz.:

Program

Možnost dokoupit licenci

Benefit SA

Open License

x

 

Select/Select Plus

x

x

Enterprise Agreement / EAS

 

x

Campus/School/EES

 

x

 

Licence pro virtualizaci Windows na zařízení

Po dobu platnosti SA může zákazník instalovat systém Windows (libovolné verze a edice) v rámci až 4 virtuálních prostředích na licencovaném zařízení nebo 1x nad rámec základní licence ve fyzickém prostředí.


Licence pro virtualizaci Windows na serveru (licence VDA)

Po dobu platnosti SA může zákazník instalovat systém Windows (libovolné verze a edice) do virtuálních prostředí na serveru a v licencovaném zařízení spouštět až 4 tyto virtuální operační systémy současně.


Thin PC – software pro tenké klienty

Pokud zákazník používá virtualizovanou infrastrukturu (VDI), získá speciální software pro tenké klienty na bázi Windows 7 Embedded, který může na licencovaných zařízení instalovat.


Roaming Use Rights (přístup na VDI)

Primární uživatel licencovaného zařízení smí přistupovat na VDI (= spouštět virtuální desktopy) z jakéhokoliv domácího nebo jiného nefiremního zařízení mimo firemní prostory.

Není možné, aby k virtuálním Windows na serveru přistupoval současně jak Primární uživatel z nezalicencovaného (nefiremního!) zařízení, tak jiný uživatel ze zalicencovaného zařízení.


Práva přístupu na VDI ze zařízení s Windows RT

Primární uživatel licencovaného zařízení smí přistupovat na VDI (= spouštět virtuální desktopy) z jednoho zařízení s Windows RT.

Není možné, aby k virtuálním Windows na serveru přistupoval současně jak Primární uživatel ze zařízení s Windows RT, tak jiný uživatel ze zalicencovaného zařízení.

Dodatečné licence, které je možné pořídit nad rámec Windows 8 Pro + Software Assurance:

Sada Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

MDOP představuje sadu technologií usnadňujících správu počítačů a nasazení aplikací. Obsahuje nástroje pro virtualizaci aplikací, správu aktiv a zásad a také diagnostické nástroje.

Zákazník, pořizující novou licenci Windows Pro Upgrade, má možnost zvolit mezi Windows Pro + SA + MDOP nebo pouze Windows Pro + SA (neplatí pro program Open License, kde MDOP není dostupný).


Windows Companion Subscription License (CSL)

Licence se přiřazuje zařízení s aktivní Software Assurance.

Primární uživatel může přistupovat na VDI (= spouštět virtuální desktopy) až ze 4 doprovodných zařízení.

Není možné, aby k virtuálním Windows na serveru přistupoval současně jak Primární uživatel z doprovodného zařízení, tak jiný uživatel ze zalicencovaného zařízení.

 

Vysvětlivky:

Doprovodné zařízení (Companion device) – jakékoliv další zařízení Primárního uživatele nad rámec licencovaného zařízení, které:

  • neumožnuje lokálně provozovat Windows Pro(fessional)
  • umožnuje lokálně provozovat Windows Pro(fessional) a zároveň je vlastněné Primárním uživatelem

(za)licencované zařízení – zařízení s licencí Windows 8 Pro + aktivní Software Assurance (pro účely práva přístupu na VDI se mezi zalicencované zařízení řadí také zařízení s aktivní licencí VDA nebo Windows Intune)

Primární uživatel – ten, kdo využívá licencované zařízení více než 50% času v období 90 dní

VDA „Virtual Desktop Access“ právo přistupovat k virtuálním desktopům na serveru. VDA je také samostatná licence, která tento přístup garantuje. Právo VDA také zajišťuje Windows 8 Pro + aktivní Software Assurance nebo Windows intune.

VDI – „Virtual Desktop Infrastructure“ = koncept infrastruktury, kdy je počítačový operační systém Windows provozován ve virtuálních prostředích na serveru, na který se přistupuje z koncových zařízení (klasické stanice/ tencí klientí apod.)

Více o virtualizaci desktopů v článku Windows 8 pro společnosti.

- Petr Janovský, Microsoft

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 Licencování společnosti Microsoft patří

Skip to main content