Licencování Windows 8 podruhé – firemní zákazníci


Společnosti, firmy i organizace s více počítači mohou vybírat z několika možností, jak pořizovat počítačový operační systém Windows v závislosti na tom, jak systém nasazují a jaké funkcionality a procesy vyžadují. Vždy je pak potřeba zohlednit, na jaké zařízení je systém Windows pořizován, zda se jedná o nové či stávající počítače, počítače s jiným operačním systémem než Windows apod. S ohledem na nabízené funkcionality systému se do firem jednoznačně doporučuje edice Windows 8 Pro (nebo Windows 8 Enterprise).

Důležitým hlediskem bývá i požadavek na správu systému, hromadná instalace a aktivace nebo třeba scénář nasazení (např. virtualizované desktopy). S ohledem na tyto požadavky je možné rozdělit společnosti do několika skupin dle pokročilosti správy IT a interních procesů:

 • Společnosti, které nevyžadují jednotné nasazení systému Windows, nakupují dle potřeby a nevyžadují jednotné prostředí pro uživatele (část uživatelů na XP/ Windows 7/ Windows 8)
 • Společnosti, které nasazují Windows pomocí jednotného instalačního média a vyžadují hromadnou aktivaci
 • Společnosti, které sjednocují Windows na všech počítačích (každý uživatel má stejné/ podobné prostředí) a vyžadují pokročilou správu
 • Společnosti, které používají virtualizované desktopy provozované na serveru

Níže jsou uvedeny příklady daných společností včetně způsobů, jak pořizují Windows na koncová zařízení.

Z obecného hlediska je možné Windows 8 Pro zakoupit v rámci celé řady licenčních programů:

 • Licence OEM – Windows 8 Pro jako součást zařízení (informace viz první část seriálu, bod 1)
 • Krabice (FPP) – Upgrade staršího systému Windows v jednotkách kusů (informace viz první část seriálu, bod 3)
 • Multilicenční Windows 8 Pro Upgrade – licence Windows 8 Pro pořízena v rámci libovolného multilicenčního programu (informace přineseme v zítřejší samostatné kapitole seriálu)
 • Windows Intune – Windows 8 Enterprise Upgrade + online služby (správa a zabezpečení koncového zařízení) – podrobnější informace naleznete na stránce věnované Windows Intune
 • Get Genuine Kit (GGK) – legalizační sada pro zařízení s nelegální kopií Windows zařízení (informace viz první část seriálu, bod 5)
 • Get Genuine Windows Agreement (GGWA) – legalizační multilicence pro společnosti s více zařízeními s nelegální kopií Windows
 • Licence VDA pro virtualizaci desktopů – Windows 8 Enterprise Upgrade provozovaný na serveru (více informací v tomto článku, bod 4)

1/ Společnosti, které nevyžadují jednotné nasazení systému Windows, nakupují dle potřeby a nevyžadují jednotné prostředí pro uživatele (část uživatelů na XP/ Windows 7/ Windows 8)

Nejčastější licence: Windows 8 Pro OEM

Nové počítače se nejčastěji pořizují s již předinstalovaným systémem Windows – licence OEM.

Pokud potřebují upgrade systému Windows bez nutnosti obměny zařízení nebo chtějí instalovat systém Windows na počítače bez systému či na tzv. „Non-Windows PC“ (zařízení se systémem Linux nebo Mac OS), tak mají následující možnosti:

Upgrade stávajícího systému Windows (zařízení s platnou licencí staršího systému Windows např. XP/ Vista/ Windows 7):

 1. Krabicová licence VUP – licence na upgrade Systému Windows 8 Pro (informace viz první část seriálu, bod 3)
 2. Multilicenční Windows 8 Pro Upgrade – možno pořídit v rámci multilicenčních programů Open License, Open Value nebo Select Plus (informace přineseme v zítřejší samostatné kapitole seriálu)
 3. Windows 8 Enterprise Upgrade jako součást služby Windows Intune – pořizuje se v rámci Microsoft Online Služeb (podrobnější informace naleznete na stránce věnované Windows Intune)

Počítače bez operačního systému:

Licence OEM, kterou předinstaluje výrobce počítačů

 

Počítače s jiným operačním systémem než Windows (např. Linux, Mac OS):

 1. Multilicenční Windows 8 Pro Upgrade (pouze zařízení s předinstalovaným Mac OS) (informace přineseme v zítřejší samostatné kapitole seriálu)
 2. Méně než 5 zařízení – Licence OEM pro osobní použití (informace viz první část seriálu, bod 7)
 3. Více než 5 zařízení – OEM licence, kterou předinstaluje výrobce počítačů (informace viz první část seriálu, bod 1)

Počítače s nelegální kopií systému Windows = legalizační licence:

 1. Licence GGK – jde o variantu licence OEM pro počítače s nelegální kopií systému Windows, možno pořizovat v jednotkách kusů (informace viz první část seriálu, bod 5)
 2. GGWA – jedná se o legalizační multilicenci, pokud společnost pořizuje legální systém Windows 8 pro více než 5 zařízení

S ohledem na licenční podmínky, tak OEM, GGK nebo krabice (FPP) neumožňují instalaci z jednotného média, ani hromadnou aktivaci pomocí služby KMS (Key Management Service).

clip_image002

2/ Společnosti, které nasazují Windows pomocí jednotného instalačního média a vyžadují hromadnou aktivaci

Nejčastější licence: Windows 8 Pro OEM + Software Assurance

Společnosti, kde je uživatelům instalována jednotná image softwaru, pořizují zařízení s předinstalovaným Windows 8 Pro (s OEM licencí), ke kterému dále zakoupí Windows 8 Pro Upgrade v multilicenčním programu. Multilicenční Windows 8 Pro Upgrade je možné instalovat pouze na počítače s oprávněnou podkladovou licencí, nikdy ne na počítače bez licence, viz podmínky v dokumentu Product List. V rámci všech multilicenčních programů je na stránkách VLSC dostupné médium Windows 8 Pro včetně multilicenčních klíčů KMS a MAK.

Windows 8 Pro Upgrade je možné zakoupit v rámci všech multilicenčních programů, které se od sebe liší především způsobem pořízení (více informací zde v sekci „Možnosti licencování“ nebo u prodejce).

Zároveň je možné pořizovat Software Assurance (SA) k počítačům s OEM licencí. Podmínkou je, aby SA byla pořízena do 90 dní od nákupu zařízení. Nákupem Software Assurance společnost získá nejen instalační médium a multilicenční klíče, ale také řadu výhod navíc, jak si ostatně přiblížíme v páteční kapitole.

Pokud společnost vyžaduje hromadnou instalaci a aktivaci, tak:

 1. pořídí multilicenční Windows 8 Pro Upgrade pro všechna zařízení v libovolném multilicenčním programu (informace přineseme v zítřejší samostatné kapitole seriálu)
 2. v případě, kdy je zakoupena alespoň jedna licence Windows 8 Pro Upgrade (licence nebo samostatná Software Assurance k OEM/ FPP licenci), tak je pomocí média ze stránek VLSC možno přeinstalovat všechna zařízení, která mají stejnou legální licenci jako je ta, která byla pořízena v rámci multilicence, čili Windows 8 Pro OEM, FPP nebo GGK. Další informace najdete v dokumentu Volume Licensing Brief – General: Reimaging Rights.

clip_image002[5]

3/ Společnosti, které sjednocují Windows na všech zařízeních (každý uživatel má stejné/ podobné prostředí) a vyžadují pokročilejší správu

Nejčastější licence: Windows 8 Pro OEM + Windows 8 Pro Upgrade vč. Software Assurance

Společnosti, které sjednocují platformu napříč celou organizací, tj. každé zařízení má stejné uživatelské prostředí se stejným operačním systémem, pořizují zařízení s předinstalovaným Windows 8 Pro (s OEM licencí) a dále Windows 8 Pro Upgrade v rámci „celo-organizačního programu“, kdy je podepsána multilicenční smlouva trvající 3 roky a licence vždy zahrnují program Software Assurance (více o programu Software Assurance k Windows 8 Pro v pátečním článku nebo obecné informace o Software Assurance zde).

Windows 8 Pro Upgrade se pořizuje v počtu všech kvalifikovaných zařízení, které společnost vlastní. Rozdíl mezi jednotlivými programy spočívá v typu licence (trvalá / pronájem) a v počtu zařízení společnosti (programy pro společnosti do 250 zařízení / s více než 250 zařízeními):

Pro malé a střední organizace:

 • Open Value: nákup ihned/ možnost rozdělit cenu na tři výroční splátky, trvalá licence
 • Open Value Subscription: pronájem softwaru, tři výroční splátky

Pro společnosti s více jak 250 zařízeními:

V případě, že společnost vyžaduje pokročilou správu koncových zařízení, je možné v rámci těchto programů pořídit Windows 8 Pro Upgrade včetně balíčku služeb Microsoft Desktop Optimalization Pack (MDOP), jehož součástí jsou nástroje na virtualizaci aplikací či pokročilé skupinové politiky.

MDOP je jako Windows 8 Pro licencován na koncová zařízení, takže každé spravované zařízení musí mít přiřazenou licenci Windows 8 Pro Upgrade včetně MDOP.

4/ Společnosti, které používají virtualizované desktopy provozované na serveru

Nejčastější licence: Windows 8 Pro OEM + Windows 8 Pro Upgrade vč. Software Assurance nebo licence VDA

Z důvodu jednodušší správy operačních systémů volí některé společnosti virtualizaci desktopů (VDI – Virtual Desktop Infrastracture), kdy jsou počítačové operační systémy provozované ve virtuálních prostředích na serveru a koncoví uživatelé se na server připojují z nejrůznějších zařízení (počítač / notebook / tenký klient / tablet).

Z licenčního hlediska nezáleží na zvolené virtualizační platformě (Hyper-V / VMware / Citrix) a licence pro Windows 8 se nikdy nepřiřazují serveru, ale koncovým zařízením, odkud se přistupuje. Dle typu zařízení se tak vybírají licence, které se vždy přiřazují danému fyzickému zařízení (licencování per Device):

 1. Klasický počítač/ notebook:
  • Windows 8 Pro OEM + Windows 8 Pro Upgrade vč. Software Assurance nebo Windows 8 Pro OEM/ FPP + Software Assurance do 90 dní od pořízení zařízení
  • Windows Intune, který je možné zakoupit v rámci Online služeb (MOSP) nebo programů Enterprise Agreement
 2. Tenký klient/ tablet: licence VDA, kterou je možné pořídit ve všech multilicenčních programech kromě Open License

Výše uvedené licence nejsou dostupné v rámci hostingu (program SPLA pro poskytovatele služeb), kde scénář VDI není licenčně umožněn.

Práva na provozování virtuálních desktopů nejsou trvalá, ale závislá na platnosti licence, ať již Software Assurance nebo Windows Intune či licence VDA! Zařízení s výše uvedenou platnou (aktivní) licencí jsou dále nazývána licencovaná zařízení.

Dané licence tedy umožňují spouštět počítačový operační systém:

clip_image002

Počet výše uvedených spouštěných operačních systémů Windows 8 se sčítá (na zařízení + na serveru), nicméně platí, že přístup na server je povolen pouze z licencovaného zařízení, s kterým smí pracovat pouze jeden uživatel v daný čas.

Rozdíl mezi licencemi Windows 8 Pro + aktivní SA a Windows Intune oproti licenci VDA je v nutnosti podkladové licence OEM (VDA nepotřebuje) a v možnosti provozování Windows na daném zařízení ve fyzickém, resp. virtuálních prostředích (VDA neumožňuje provozování Windows na licencovaném zařízení, ale pouze na serveru).

Jak již bylo výše uvedeno, tak přístup na virtualizovaný desktop je možný pouze ze zalicencovaného zařízení (zařízení s licencí Windows 8 pro + SA / Windows intune / VDA), kromě toho má primární uživatel tohoto/ svého licencovaného zařízení další práva přístupu na virtualizovné desktopy.

Primární uživatel licencovaného zařízení je ten, kdo používá dané zařízení více než 50% času během období 90 dní.

Další práva přístupu pro primárního uživatele:

 1. Roaming Use Rights (RUR) dávají primárnímu uživateli licencovaného zařízení právo přistupovat na virtualizované desktopy z nefiremních zařízení (počítače, tablety, notebooky apod., které nevlastní společnost) mimo prostory společnosti. RUR platí po dobu platnosti licence na licencovaném zařízení a pouze jeden uživatel smí přistupovat na virtualizované desktopy v daný čas.
 2. Primární uživatel může přistupovat na virtualizované desktopy z Windows RT zařízení
 3. V případě pořízení licence Companion Subscription License (CSL) smí primární uživatel přistupovat na virtualizované desktopy až z 5 doprovodných zařízení

Pozn.1: Companion Subscription License (CSL) se pořizuje v multilicenčních programech Select Plus a Enterprise Agreement a přiřazuje se licencovanému zařízení. CSL pouze rozšiřuje práva přístupu na virtualizované desktopy primárnímu uživateli!

Pozn.2: Doprovodné zařízení je takové, v kterém:

 1. nelze lokálně (ve fyzickém nebo virtuálním prostředí) provozovat Windows Pro(fessional) = tablety, tencí klienti apod.
 2. lze lokálně (ve fyzickém nebo virtuálním prostředí) provozovat Windows Pro(fessional) a zároveň patří primárnímu uživateli = klasické počítače, notebooky, které vlastní primární uživatel

Kompletní řešení VDI od spol. Microsoft

Výše uvedené licence jsou nutné pro pokrytí systémů Windows ve virtuálních desktopech, v případě ale, že je celé řešení VDI provozováno na produktech spol. Microsoft, tak vznikají další požadavky na licence:

 1. licence pro Windows Server 2012 (zahrnuje licenci na Hyper-V) a klientské přístupové licence CAL pro přistupující uživatele/ zařízení (CALy per server / per Device)
 2. licence pro správu serveru – System Center 2012 Standard
 3. licence na přenos dat (Virtualization host) a funcionalitu Connection Broker – RDS (terminálový) CAL na uživatele/ zařízení nebo licence VDI Suite na zařízení (funkcionalitou pokrývá RDS CAL pro scénář VDI).
 4. licence pro správu virtuálních desktopů – System Center Virtual Machine Manager. Možnost pořídit:
  • jako součást licence System Center Configuration Manager CML (Client Management License – licence pro klienta)
  • jako součást licence VDI Suite na zařízení
  • jako součást sady Core CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite na uživatele/ zařízení

RDS CAL (všechny funkcionality) vs. VDI Suite (označené):

clip_image004

- Petr Janovský, Microsoft

Comments (1)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 Licencování společnosti Microsoft patří

Skip to main content