MDOP 2013 je k dispozici


Pro fanoušky nástrojů sady Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) máme dobrou zprávu, verze 2013 je vám k dispozici ke stažení na Microsoft Volume Licensing site. Pokud nemáte přístup na tuto stránku, lze rovněž využít verzí dostupných v rámci TechNet či MSDN , případně jako uživatelé Windows Intune můžete aktivovat doplňkovou licenci MDOP.

MDOP 2013 se primárně zaměřuje na aktualizaci nástroje Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM), zásadní změny jsou následující:

  • Self Service Portal: samoobslužný portál umožňuje uživatelům provádět základní BitLocker úkoly bez nutnosti kontaktování IT správce.
  • Integrace se System Center Configuration Manager 2007 a 2012: umožňuje integrovat možnosti poskytované MBAMem do stávající infrastruktury, která je spravována pomocí SCCM.
  • Vylepšený compliance reporting: Ve verzi MBAM 1.0 byla jako non-compliant reportována zařízení, jejichž bezpečnostní konfigurace se lišila od definovaných šablon, a to i v případě, že dané zařízení mělo nastaveno bezpečnost na vyšší úrovni. Tento problém byl opraven a aktuální MBAM ukazuje jako non-compliant pouze zařízení s nižší než požadovanou úrovní bezpečnosti.
  • Zjednodušený provisioning: MBAM 2.0 umožňuje automatizovat provisioning BitLocker šifrování v rámci nasazení a tvorby imagí Windows 8.

Kromě aktualizace MBAM se vylepšení a oprav chyb dočkaly i další nástroje:

  • AGPM 4.0 SP1: Podpora pro Windows 8 support a kvalitativní vylepšení.
  • DaRT 8.0 SP1: Aktualizovaný Defender engine, podpora pro dalších deset jazyků, kvalitativní vylepšení.
  • App-V 5.0 SP1: Podpora pro Office 2010, podpora více jazyků (Sequencer - 24 jazyků, App-V Server - 11 jazyků), kvalitativní vylepšení.
  • UE-V 1.0 SP1: Podpora pro Office 2007, podpora 24 jazyků, kvalitativní vylepšení.

Pozn: Microsoft Enterprise Desktop Virtualization nedoznala v tomto vydání žádných vylepšení.

Pro další informace o nástrojích MDOP navštivte MDOP TechCenter.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content