Co IT-týden dal: šifra


Kanty> Zjistil jsem, že moje starší dcera pravděpodobně půjde v mých šlépějích a bude působit v IT oboru, neb má poměrně velké nadání pro kryptografii. Když jsem s ni nedávno chtěl dělat domácí úkoly, otevřel jsem sešitek a v něm bylo rukou mé dcery napsáno:

“DÚ.PS s med.s20/cv2”

Dobrá, nějaké úkoly už jsem s ní dělal a vím, že “DÚ” znamená domácí úkol, posunul jsem se tedy dál. U “PS” mě jako první napadl PowerShell, ale tuto možnost jsem nakonec po zralé úvaze u žákyně druhého ročníku základní školy vyloučil. Další varianta, porodní sestra, také moc nezapadala, zkusil jsem tedy přijít na spojitost s dalším textem. Tam už jsem ovšem opravdu skončil, zkratka “s med.” prostě nedávala smysl s PS ani bez PS. Obracel jsem to ze všech stran, napadly mě zhovadilosti typu “průměrovaný součet s mediánem” (vyloučeno, nevhodné pro druhou třídu), půllitr slivovice s medem (vyloučeno, nevhodné pro druhou třídu), až jsem nakonec rezignoval a sáhnul po osvědčeném řešení, zapojil jsem ženu. Ta bleskově odhalila, že “PS s med.” znamená pracovní sešit s medvědem, no a zbytek šifry, určení stránky a cvičení, už byl jasný. Dobrá, uznávám: nedělám s dcerou úkoly tak často, abych si pamatoval, že na jednom z jejích sešitů je vyobrazený medvěd, ale i tak: mohla by ty zápisky dělat srozumitelnější. IMHO by to prospělo lepší čitelnosti a já bych pak nemusel RTFM, OMG.

Příjemné strávení velikonočních svátků bez zbytečných šifer přejí

Kanty, KFL (t.č.v.p) a Irena

P.S. To t.č.v.p. neznamená, jak se mnozí z vás domnívali, “toho času v pr..li”, ale “toho času v pohotovosti”. O jakou pohotovost se jedná, vám KFL určitě časem napíšeVeselý obličej

Comments (0)

Skip to main content