Týdny s Office – Office 365 a instalace Office Click-to-Run


Jednoduše řečeno budeme mluvit o „aplikační virtualizaci“. Toto téma se stále častěji objevuje jak v IT diskuzích, tak v odborných článcích všude po internetu. Office Click-to-Run je v podání společnosti Microsoft zajímavou cestou, jak klientovi doručit a následně i aktualizovat aplikace Microsoft Office pomocí vlastních virtualizačních a streamovacích technologií. Virtualizační technologie vytvářejí na lokálním počítači izolované prostředí, ve kterém jsou aplikace Microsoft Office na počítači spouštěny. To přináší řadu výhod, které projdeme v dalších odstavcích.

Co vlastně je Click-to-Run

Jak již bylo řečeno, jedná se o Microsoft streamovací a virtualizační technologii určenou pro instalaci, spouštění a aktualizaci Microsoft Office aplikací. Princip fungování je založen na technologii Microsoft Application Virtualization (App-V), se kterou jste se mohli potkat již u Office 2010, kde bylo Click-to-Run dostupné pouze pro uživatele ze segmentu koncových spotřebitelů. V nové verzi Office 2013 je již Click-to-Run k dispozici širšímu okruhu uživatelů.

Vlastní nasazení pomocí Click-to-Run je z pohledu uživatele mnohem rychlejší, protože může jednotlivé Office produkty začít používat již velmi rychle po vlastním začátku instalace (cca 1-2 minuty), zatímco kompletní dokončení stahování produktu probíhá na pozadí. Pokud uživatel v průběhu počátečního stahování po úvodní iniciaci spustí některou z aplikací, proces okamžitě stáhne potřebné položky, umožní s aplikací pracovat a následně na pozadí pokračuje zbytek instalačního procesu.

Po dokončení úvodní instalace může uživatel s produkty Office pracovat i bez připojení k internetu, protože všechny aplikace jsou staženy na lokální počítač, a nejsou tak spouštěny z žádného internetového nebo lokálního serveru.

Na lokálním počítači vzniká vlastní izolované aplikační prostředí jak pro vlastní soubory Office, tak pro uložení nastavení, takže nedochází k ovlivnění jiných aplikací, které jsou nainstalovány na lokálním počítači. Přesto může takto instalovaný Office spolupracovat s ostatními lokálními aplikacemi, jako jsou například aplikační makra nebo různé automatizace Office. To se nicméně nemusí týkat všech doplňků nebo integračních nástrojů.

Proč využít Click-to-Run

Aplikační virtualizace je zajímavou alternativou ke klasické metodě nasazení (MSI instalace) a údržby Office aplikací. Může totiž přinést několik užitečných vlastností.

 • Rychlost instalace - Vlastní proces nasazení a údržby je výrazně rychlejší, což může znamenat úsporu nákladů na správu.

 • Proces aktualizace - Neustále aktuální. Údržba aplikace, co se týče aktualizací, probíhá z pohledu uživatele zcela bez zásahu. Není potřeba, aby prováděl jakékoli manuální stahování nebo instalaci aktualizací. Přesto je možné z pozice správce distribuci aktualizací řídit.

 • Paralelní instalace více verzí - Vzhledem k tomu, že Click-to-Run instalace je provozována v izolovaném prostředí a neovlivňuje se s lokální instalací, lze ji nasadit paralelně s lokální instalací starší verze Office. Tato vlastnost může výrazně ovlivnit rozhodování o nasazení nové verze, protože není nutné mít stoprocentně vyřešenu aplikační kompatibilitu doplňků a Office aplikací. Ty z doplňků, které zatím nejsou s novou verzí kompatibilní, prostě mohou být i nadále spouštěny v původní verzi Office.

 • Správa aplikací - Správce prostředí může i nadále používat nástroje pro správu podobně, jako doposud. K nasazení lze používat software pro distribuci aplikací, jako například Microsoft System Center Configuration Manager apod. Dále je také možné využívat k definici uživatelského nastavení skupinových politik, protože Click-to-Run používá stejné sady skupinové politiky.

Pro jaké produkty je možné využít Click-to-Run

Tento způsob instalace je dostupný pro následující produkty Office 365:

 • Office 365 ProPlus
 • Visio Pro for Office 365
 • Project Pro for Office 365
 • SharePoint Designer 2013
 • Lync 2013
 • Lync 2013 Basic

Který produkt bude pro uživatele dostupný, závisí na verzi předplatného Office 365.

Kromě produktů Office 365 je možné Click-to-Run využít i pro:

 • Office Professional 2013
 • Office Home Business 2013
 • Office Home and Student 2013

Vlastní proces instalace

Click-to-Run instalace z portálu Office 365

Nejprve si představíme postup, kdy si uživatel provádí Click-to-Run instalaci na svém počítači sám. Ta probíhá v postupných krocích:

 1. Uživatel má účet v prostředí Office 365 a má přidělenu licenci Office 365 ProPlus.
  clip_image002
 2. V sekci instalace softwaru vybere jazykovou verzi a následně 32-bit nebo 64-bit instalaci (preferována je 32-bit kvůli kompatibilitě s Office doplňky, ale zároveň se nesmí kombinovat 32-bit a 64-bit instalace Office aplikací na jednom počítači, a to ani se staršími verzemi).
  clip_image004
 3. Spustí instalaci tlačítkem Install. Krátký instalační proces končí po necelých dvou minutách (v závislosti na rychlosti počítače a připojení).
  clip_image006
 4. Následuje průvodce základním nastavením.
  clip_image008
 5. Po jeho dokončení může uživatel začít s aplikacemi pracovat a na pozadí probíhá kopírování dalších souborů.
  clip_image010

Po kompletním dokončení instalace jsou všechny aplikace uživateli dostupné i bez připojení k internetu v off-line režimu.

Click-to-Run distribuovaná instalace

Ve větších organizacích nebude žádoucí, aby každý uživatel prováděl instalaci samostatně, a navíc kompletně stahoval celý balík instalačních dat z internetu. Zároveň bude chtít správce prostředí instalaci konfigurovat podle specifických požadavků organizace.

clip_image012Click-to-Run podporuje i takovýto postup distribuované instalace, která se skládá z několika postupných kroků.

 1. Vytvořit uživatelům účet v prostředí Office 365.
 2. Stáhnout z Microsoft Download Center aplikaci Office Deployment Tool.
 3. Použít Office Deployment Tool (Setup) ke stažení Click-to-Run balíčku.
 4. Provést úpravy staženého konfiguračního XML.
 5. Vložit Click-to-Run balíčky do infrastruktury distribučního úložiště.
 6. Provést nasazení Office 365 ProPlus pomocí nástrojů pro distribuci softwaru s využitím Office Deployment Tool Click-to-Run balíčků a konfiguračního XML.
 7. Přidat aplikační doplňky a vlastní úpravy.

Podrobnosti k možnostem úprav instalace Click-to-Run jsou uvedeny v článku http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219428.aspx a detailní popis práce s Office Deployment Tool najdete v článku http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219422.aspx.

Aktualizace Clik-to-Run instalace

Standardně je Click-to-Run instalace aktualizována automaticky. Automatický aktualizační proces sám detekuje a stáhne nová data na pozadí. Instalace aktualizací proběhne také na pozadí okamžitě po dokončení stahování. Pouze v případě, že jsou aktualizované komponenty aktuálně používány aplikacemi Office, je instalace odložena.

Administrátor může v rámci konfiguračního XML souboru nastavit parametry aktualizací včetně cesty (i lokální distribuční místo), odkud budou aktualizace stahovány. Administrátor tak může řídit, které aktualizace budou v jeho prostředí aplikovány.

Více informací je v článcích http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219420.aspx a Click-to-Run for Office 365 Configuration.xml file.

Office na vyžádání (Office On Demand)

Na závěr si představíme ještě další možnost použití Office aplikací, která je v prostředí Office 365 k dispozici pod názvem Office On Demand (Office na vyžádání).

Co je Office na vyžádání

Tento způsob využití aplikací Office nabízí on-line přístup k desktopovým Office aplikacím z počítače, který nemá instalovánu poslední verzi Office lokálně. Funkce je dostupná každému, kdo využívá Office 365 předplatné, jež obsahuje Office balík. Office na vyžádání je funkce, kterou využijete v případě práce na počítači, jenž například není váš nebo ho využíváte pouze na přechodnou dobu.

Na rozdíl od Click-to-Run instalace probíhá v případě využití Office na vyžádání pouze streamování aplikací na lokální počítač a nedochází k instalaci. Proto je možné využívat tuto variantu pouze on-line. Aplikace Office na vyžádání jsou uživateli dostupné z rychlé navigace jeho SkyDrive Pro knihovny.

Pro které aplikace je Office na vyžádání k dispozici

Aktuálně je možné použít Office na vyžádání pro aplikace:

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Access
 • Project (pokud máte Project Pro for Office 365 předplatné)
 • Visio (pokud máte Visio Pro for Office 365 předplatné)

Podrobnosti najdete v článku http://office.microsoft.com/en-001/office365-sharepoint-online-enterprise-help/use-office-on-demand-HA103337813.aspx.

- Pavel Salava, Gates2Win

Comments (3)

 1. Dobrý den, zakoupili jsme Office 2010 pro podnikatele (=Home and Business) a v akci jsme k nim dostali Office 2013 pro podnikatele (=Home and Business) zdarma. Existuje pro Office 2013 nějaké obyčejné instalační médium pro tuto verzi? V Microsoft Account se nabízí pouze instalační balíček Click-to-Run. Děkuji za informace.

 2. blogCZSK says:

  To Jiří Janata: cituji z Office Garage series: The only way you can get an MSI package of Office 2013 is if you have a volume license agreement for Office Professional Plus 2013 or Office Standard 2013. Everything else is Click-to-Run – even if you live somewhere that offers Office on a DVD, you are installing via Click-to-Run from the DVD.

 3. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content